[Update 2012: voor een nieuwe opzet voor wetenschappelijk onderzoek naar NLP, ga naar: Wetenschap & NLP]

NLP is niet wetenschappelijk en niets is dommer voor NLPers om te doen alsof NLP wetenschappelijk is, want het geeft direct aanleiding om NLP terecht als pseudo-wetenschap weg te zetten. Zolang je claimt dat NLP niet wetenschappelijk is voorkom je dat. NLP is zelfs anti-wetenschappelijk omdat het expliciet kiest voor een subjectieve benadering in plaats van een objectieve benadering. Alles draait om hoe iemand iets subjectief beleeft. Gegeven dit subjectieve karakter is het moeilijk wetenschappelijk onderzoek doen.

Sterker nog, ik denk dat een wetenschappelijk bewijs van NLP de dood in de pot zou zijn. Voor NLP dan. Dan wordt NLP teruggebracht tot een stel protocollen die allerlei serieuze mannen in witte pakken dan stap voor stap zonder gevoel uitvoeren en dan zal in vervolgonderzoek blijken dat NLP toch niet wetenschappelijk te bewijzen is omdat het bij hen niet werkt. Overigens zie je zo'n curve bij alle methodieken die uitgevonden worden. "Nieuw" lijkt een label te zijn dat ervoor zorgt dat mensen er meer problemen mee oplossen.

Op een andere manier is NLP allang wetenschappelijk bewezen. NLP is namelijk stiekem aan hypnose doen en hypnose is vandaag de dag steeds meer erkend door de wetenschap. Diverse ziekenhuizen gebruiken hypnose om bij kinderen angst en pijn te bestrijden. Allemaal op kosten van de verzekeraars.

Met mijn achtergrond als filosoof ben ik mij al terdege bewust van het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van alle methodieken. Als je je niet realiseert dat NLP hypnose is, dan is NLP een uitgesproken voorbeeld. Maar heel veel psychologisch onderzoek is slecht. Niet omdat onderzoek A of B slecht is, maar omdat de kans op herhaalbaarheid van het onderzoek zo laag. Heel weinig psychologisch onderzoek wordt herhaald omdat men weet dat bij herhaling de kans groot is dat er heel andere uitslagen uitkomen.

Daar komt bij dat de statistiek die gebruikt wordt vaak slecht en verouderd is. Er is nu net een hele discussie hierover omdat een Nobelprijs winnende psycholoog waarschijnlijk als provocatie een onderzoek gedaan heeft waarbij het lijkt alsof telepathie wordt bewezen. Omdat hij een van de beste statistici van de wereld is en bekend staat om zijn onconventionele gedrag vermoeden veel mensen dat hij dit gedaan heeft om te laten zien hoe statistiek misbruikt wordt.

Er is een nieuwe statische methode, genaamd Random Matrixes, waarmee ze kunnen controleren of bepaalde wetmatigheden die gevonden zijn in de sociale wetenschappen niet ook te vinden zijn met compleet willekeurig gegenereerde data. Dit onderzoek hebben ze losgelaten op meer dan 100 zogenaamde economische wetmatigheden en er bleken er maar 3 te zijn die niet uit willekeurig gegenereerde data voort te kunnen komen. Ze hebben nog geen psychologisch onderzoek gecheckt, maar ik vermoed dat dit hetzelfde uitpakt.

Zelfs iets als zogenaamd hard wetenschappelijk bewijs van medicijnen in double random trials, ligt onder vuur omdat men onzeker geworden is over de mate van beïnvloeding door de voorschrijvende artsen. Men heeft namelijk een volkomen normaal goed gekeurde pijnstiller gevonden waarvan de werking helemaal goed bewezen was, maar die alleen bleek te werken wanneer je erbij zei dat het een pijnstiller was.

Kortom, het placebo-effect is zo gek nog niet. Niet voor niets is een placebo medicijn het best geteste medicijn ter wereld. De beste definitie van het placebo-effect dat ik tegen gekomen ben is: het placebo-effect is de natuurlijke manier van genezing. Een goede definitie want een goed medicijn werkt dus beter dan de natuur zou doen.

NLP wordt vaak verweten alleen maar een placebo-effect te zijn. En zeker wanneer je doorhebt dat NLP hypnose is, dan is de link met het placebo-effect snel gelegd. Ik ben er trots op dat NLP verweten wordt dat het de natuurlijke manier van heling te zijn. Om hypnose en NLP goed te doen is een aantal jaren training en ervaring nodig zodat je je stem goed gebruikt, de juiste hypnotische woorden automatisch onbewust kiest, op de juiste manier je eigen emoties gebruikt om de ander op een emotionele reis mee te nemen richting een goede oplossing en dat je weet welke technieken werken voor welke problemen of klachten. Daar gaat het voor mij niet om wetenschappelijk bewijs, maar om de persoonlijke, subjectieve ervaring van de mensen met wie ik werk.

Vaak hoor ik dat mensen zich met NLP alleen maar inbeelden dat de problemen voorbij zij. Maar wanneer ik mensen jarenlang volg en zij "ogenschijnlijk" een gelukkig leven leiden waaruit zij veel voldoening halen, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet zo is. Het mooist vind ik een aantal artsen die mijn werk volgen. Wanneer ik ervoor zorg dat iemand met een zware klinische depressie zich weer goed voelt dan zeggen zij dat die persoon dan achteraf gezien geen zware klinische depressie gehad had kunnen hebben, omdat als hij dat wel gehad had dan had ik hem niet kunnen helpen. Op die manier is het niet echt makkelijk om iemand te overtuigen van het nut van NLP.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:
Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.