Sorting for self en sorting for others zijn meta-programma's. Meta-programma's zijn een van de meest onbegrepen onderdelen van NLP die vaak verkeerd onderwezen worden. De insteek is bijna altijd dat het een soort vaste instellingen zijn die mensen nu eenmaal hebben. En in sommige gevallen gaat men zelfs zo ver dat men zelfs een meta-programma profiel op stelt als een soort persoonlijkheidskaart. Dit is onzinnig omdat meta-programma's slechts filters zijn die ervoor zorgen dat ons bewustzijn niet alle informatie te verwerken krijgt die ons onbewustzijn binnen krijgt.

De filters zijn er echt, want je bent je van minder bewust dan je brein aan signalen binnen krijgt, maar het begrip meta-programma is een model, een abstractie en dus niet echt. Het gevolg is dat je meta-programma´s kan verzinnen wanneer dat handig is en weer kan vergeten wanneer je er in een bepaalde situatie niets aan hebt. Verder is ons brein in staat om de filters in te stellen zoals je maar wilt of beter nog wat de situatie vereist. Meestal heb je hypnose nodig om het brein dit te leren, maar dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk hypnose is binnen NLP.

Sorting for self of Sorting for others is een typisch voorbeeld van een meta-programma dat zelden of nooit nuttig is om te gebruiken. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij iemand echt of alle informatie over andere mensen wegfiltert of alle informatie over zichzelf wegfiltert, dan kan je het gebruiken om iemand verder te helpen. Maar in de praktijk zijn er maar weinig mensen die zo extreem zijn. Bijna iedereen heeft wel door welke informatie over hem zelf gaat en welke over andere mensen.

Dat toch zoveel NLP opleidingen zoveel onnodige aandacht aan dit meta-programma besteden, komt doordat zij meta-programma's met persoonlijkheidskenmerken verwarren. Kijk je op persoonlijkheidsvlak bijvoorbeeld naar type 9, de Bemiddelaar dan is dit iemand die vaak de agenda van een ander overneemt en zichzelf wegcijfert. Je zou kunnen denken dat dit door het sorting for others meta-programma komt, maar dat is geenszins het geval. Ook als een Bemiddelaar sorting for self doet, dan nog neemt hij de agenda van de ander over en cijfert hij zichzelf weg. Dit omdat dat zijn persoonlijke stijl is, zijn persoonlijkheid en hij dit zeer waardevol vindt, zowel geredeneerd vanuit de ander als vanuit zichzelf.

Wil je als Bemiddelaar voorkomen dat dit proces negatief uitpakt, dan geeft het Enneagram precies aan wat belangrijk is om te doen: a) ontspannen en de eigenschappen van de type 3, de Succesvolle Werker over nemen, een type dat een stuk asocialer is als de Bemiddelaar en b) de hoofddeugd Discipline nastreven, bijvoorbeeld door gedisciplineerd je eigen levenspad te blijven volgen. Ook een Bemiddelaar die op deze manier zeer gezond is, kan zowel Sorting for others als Sorting for self doen zonder enig probleem. Hetgeen maar weer aangeeft hoe onbeduidend het Sorting for self en Sorting for others meta-programma is.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.