Wat gebeurt er in onze hersenen wanneer we denken aan momenten in het verleden, het heden of de toekomst?

In de neurologie is al veel onderzoek gedaan naar hoe onze hersenen beelden vormen. Echter, er is nog weinig bekend over hoe we die dan kunnen plaatsen in de tijd. We kunnen ons herinneren hoe we gisteravond onze tanden aan het poetsen waren voor het slapen gaan. Hier kunnen we ons niet alleen een beeld van vormen, we zijn ons er ook van bewust dat dit gisteren gebeurde. Maar hoe doen onze hersenen dat?

Wanneer we mentaal door de tijd gaan reizen, dus wanneer we een herinnering uit het verleden ophalen, wanneer we nadenken over iets in het heden of wanneer we ons een beeld vormen van een plan in de toekomst, komen er twee processen in ons brein op gang. Het ene proces bepaalt de inhoud van dat beeld (wat gebeurt er, wie zijn er betrokken, waar gebeurt het, enzovoorts) en het andere proces bepaalt het moment in de tijd waarin het gebeuren plaatsvindt (verleden, heden of toekomst).

Aan de hand van een experiment hebben wetenschappers geprobeerd deze twee processen onafhankelijk te identificeren. Hiervoor maakten de onderzoekers gebruik van fMRI scanners en van deelnemers die op een bepaalde manier waren getraind om zich iets in te beelden. De deelnemers werd gevraagd om een beeld voor te blijven stellen en om dit beeld telkens in een andere tijd te plaatsen (verleden, heden of toekomst). Uit de fMRI scans bleek dat de activiteit van de hersenen anders was wanneer de deelnemers aan het verleden of aan de toekomst dachten dan wanneer ze aan het heden dachten. Opvallend was dat de activiteiten geassocieerd met het verleden en de toekomst met elkaar overeenkwamen.

Tot nu toe werd verondersteld dat het besef van tijd samen met de beeldvorming plaats vond, dat het verbonden was aan het beeld. Uit dit onderzoek blijkt echter dat onze hersenen een apart besef van tijd hebben dat (deels) los van het beeld staat. Het is een vorm van bewustzijn dat mensen in staat stelt om in tijd te denken en om hier mentaal doorheen te reizen. In de neurologie wordt de term ‘chronesthesie’ geopperd om dit bewustzijn te beschrijven.

De onderzoekers benadrukken dat de studie verder moet worden uitgewerkt en tevens nader moet worden gecontroleerd, maar het inzicht, wanneer er meer bewijs gevonden gaat worden, biedt veel mogelijkheden.

Bron: Physorg

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry