Neuronen voorspellen en bewerken wat we zien, voordat we het bewust zien.

Eén van de vele complexe taken van het brein is het verwerken van visuele informatie. In de neurologie zijn er theorieën om te verklaren hoe dit in zijn werk gaat, maar zekerheden zijn er niet. De huidige meest geaccepteerde theorie zegt dat het brein op onbewust niveau in een kwestie van milliseconden de visuele informatie vanuit de retina verwerkt via een hiërarchisch systeem van ‘lagen’ neuronen. Hierbij identificeert elke laag specifieke eigenschappen van het beeld, zoals horizontale of verticale lijnen, kleuren of rondingen, waarna de informatie doorgestuurd wordt naar de volgende laag, totdat er uiteindelijk in de hersenen een compleet beeld is gevormd.

De afgelopen dertig jaar wint een andere theorie, in het Engels ‘predictive coding’ genoemd, steeds meer terrein. Recent onderzoek lijkt concrete bewijzen te hebben gevonden voor deze theorie. Volgens predictive coding voorspellen de neuronen in elke laag wat het brein zal gaan zien en passen de neuronen hun voorspellingen aan aan de hand van de visuele informatie die binnenkomt. In plaats van dat elke laag specifieke eigenschappen identificeert, heeft elke laag al een voorspelling gedaan van de specifieke eigenschappen en wordt de inkomende informatie gebruikt om eventuele voorspellingsfouten te corrigeren. Ook dit hele proces vindt onbewust plaats in een kwestie van milliseconden.

Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van fMRI scans om het proces van het verwerken van visuele informatie zichtbaar te maken. Door proeven te doen met 16 deelnemers konden de onderzoekers de activiteit van de betrokken neuronen bekijken. De resultaten ondersteunen de predictive coding theorie. Volgens de oude theorie heeft de activiteit van de neuronen te maken met het feit dat elke laag de specifieke eigenschappen van de binnenkomende informatie identificeert. Echter, gezien de resultaten van dit onderzoek, lijkt het erop dat de activiteit van de neuronen te maken heeft met het herstellen van voorspellingsfouten.

De studie biedt een nieuwe kijk op hoe het visuele systeem van het brein werkt en kan van grote betekenis zijn in de neurologie.


Bron: Dukenews

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry