Wat het verschil is tussen coachen/trainen en hulpverlenen is een goede vraag. Laat ik voorop stellen dat ik geen hulpverlener ben, dus daar eigenlijk weinig over kan zeggen. Maar langs de zijlijn heb ik zo nu en dan een en ander meegemaakt en laat ik dat gebruiken om er iets over te zeggen. Ongetwijfeld is er enige overlap want volgens mij wil je in alle gevallen iemand verder helpen. De verschillen zullen dus meer liggen op de manier waarop je iemand helpt dan het doel.

Nu zijn er veel verschillende manier van coachen zoals er waarschijnlijke ook vele manieren van hulpverlenen zijn. Voor een groot deel vind ik dat coaches hun werk slecht doen. Vaak is coaching niets meer dan iemands hand vast houden, een gewillig oor bieden om op die manier een veilige omgeving voor iemand te bieden in de hoop dat hij dan zelf met een oplossing komt. Als ik dat hoor, dan denk ik: "ach weer een coach die geen idee heeft wat hij moet doen." Laat ik voor dit antwoord dus uitgaan van NLP coaching. NLP coaching is geheel anders omdat het directief is en mensen precies vertelt hoe zij stap voor stap uit de problemen kunnen komen. Vaak wordt dit op een harde en provocatieve manier duidelijk gemaakt. Dit werkt natuurlijk alleen wanneer je als NLP coach in staat bent om naast de harde woorden wel van binnen liefde en humor te voelen zodat de cliënt merkt wat het doel is van de harde aanpak.

NLP coaching kan op diverse vlakken plaats vinden. Zo zijn er bijvoorbeeld NLP coaches die golfers coachen. Naast alle NLP technieken weten ze inhoudelijk dan ook veel van golfen af. Maar de meeste NLP coaches zijn vooral life-coaches. Zij helpen mensen iets van hun leven maken. Zij zorgen ervoor dat cliënt vrijkomt van ellende en vrij wordt om zichzelf te ontplooien. Daarbij gebruiken ze technieken die het brein traint om negatieve patronen uit het verleden te doorbreken en om nieuwe positieve patronen aan te leren. Hierdoor wordt NLP coaching vaak een vorm van 1-op-1 training.

Als ik mijn vooroordelen over hulpverleners mag spuien dan zie ik er grofweg twee soorten: therapeutische en praktische. De eerste groep probeert cliënt geestelijk bij te staan en ervoor te zorgen dat hij minder problemen krijgt. Er is echter veel mis met een therapeutische aanpak. In de eerste instantie werkt een therapeut vanuit een verkeerd perspectief. Therapeuten gaan er namelijk vanuit dat als mensen geestelijke problemen hebben dat zij ziek zijn, dat er iets mis met ze is of dat er iets kapot gegaan is. En dat de oplossing is dat cliënt genezen en gerepareerd moet worden. Terwijl er niets mis met mensen is. Zij hebben slechts nooit geleerd hoe ze op een goede en gemakkelijke manier problemen kunnen oplossen. Het is dus een educatieprobleem en geen medisch probleem. Hierdoor is de medische aanpak bijna gedoemd om te mislukken. Hierdoor heeft de reguliere geestelijke hulpverlening een slechte naam gekregen.

De praktische hulpverlening regelt allerlei praktische zaken voor cliënt en ondersteunt hem waar ze kunnen, maar laat door de twee deling het hele therapeutische over aan de therapeuten. Doordat dat geen oplossingen biedt, komt cliënt misschien praktisch wel verder, maar blijft hij in de problemen zitten omdat hij er psychisch niet uitkomt.

Nu moet ik zeggen dat het een groot verschil is of cliënten uit eigen beweging vrijwillig bij je komen zoals bij NLP coaching of dat je cliënten krijgt die naar je toegestuurd worden en die misschien helemaal geen zin hebben om mee te werken. Ook dat verklaart een hoop van de verschillen tussen coachen en hulpverlenen. Wat minder of zelfs geen verschil uitmaakt is de heftigheid van de problematiek. Mijn ervaring is dat juist bij mensen die zeer ernstige problemen hebben goede NLP coaching een uitkomst is. Mensen die diep in de problemen zitten, merken veel sneller of iets werkt of niet.

Mocht je vanuit een hulpverleners-achtergrond over willen stappen naar NLP coaching dan kan je al je kennis, kunde en ervaring prima gebruiken. Het hele doel de NLP opleiding tot NLP coach is om uiteindelijk je eigen pad te ontwikkelen. NLP is een meta-discipline waarmee je menselijk gedrag in kaart brengt. Nadat je NLP geleerd hebt, kan je dus prima het beste van wat je tot nu toe gedaan hebt zelf in kaart brengen, omzetten naar een NLP vorm en in je coaching gebruiken. Ik zie bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor een NLP coach die niet alleen life-coaching doet, maar ook in staat is om dat met de praktische kant van hulpverlening te combineren. Zo heb ik een keer een cliënt van zijn blow-verslaving afgeholpen, maar er moesten ook andere hulpverleners aan te pas komen om alle praktische zaken voor hem te regelen. Als dat in één loket kan dan is dat grote winst denk ik.

Mocht je zo'n pad op willen gaan, dan is de eerste stap om de NLP opleiding tot coach te volgen. Meer informatie daarover staat hier: NLP opleiding tot coach

Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.