Ontwikkelingen in de neurologie bieden meer inzicht in de processen die plaatsvinden in het brein tijdens het communiceren.

Het brein is hard aan het werk tijdens het communiceren. Het is bezig met complexe taken uiteenlopend van het verwerken en produceren van geluiden tot en met het laten bewegen van de kaak. Als we beter begrijpen welke neurologische netwerken betrokken zijn bij dit soort processen, moet het mogelijk worden bepaalde communicatieve afwijkingen te verhelpen of op zijn minst op te vangen.

Uit verschillende onderzoeken op zowel mensen als dieren zijn verschillende interessante ontdekkingen gedaan. Een paar voorbeelden:

- Het blijkt dat het netwerk van hersenverbindingen groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Er blijken meer gebieden in het brein betrokken te zijn bij spraak.
- Men heeft ontdekt dat bij mensen die stotteren er een afwijkende hersenactiviteit aanwezig is, zelfs wanneer ze aan het lezen of luisteren zijn. Dit suggereert dat stotteren niet alleen wordt veroorzaakt door een probleem bij de productie van spraak, maar bij het verwerken van communicatie in het algemeen.
- Het brein verwerkt taal gesproken in het eigen accent anders dan dezelfde taal gesproken in een ander accent. Dit zou kunnen verklaren waarom het zo moeilijk is om andere accenten te verstaan.
- Mannen die stotteren blijken andere hersenverbindingen te hebben dan vrouwen die stotteren. Dit zou kunnen helpen te verklaren waarom vijf keer zoveel mannen stotteren dan vrouwen.
- Bij zangvogels heeft men ontdekt dat bepaalde hersencellen alleen zijn afgestemd op het verwerken van communicatieve geluiden, ook wanneer deze communicatieve geluiden door achtergrondgeluiden heen zijn verweven. Deze ontdekking zou kunnen helpen te verklaren hoe we ons kunnen concentreren op een gesprek in een lawaaiige ruimte (zoals tijdens een feest).

We gebruiken communicatie om onze gedachten, gevoelens en emoties te delen. Echter, bepaalde hersenafwijkingen belemmeren communiceren. Wanneer we beter inzicht krijgen in de breinprocessen die hierbij betrokken zijn, zijn we beter in staat om mensen die last hebben van bepaalde communicatieve beperkingen te helpen.


Bron: Eurekalert

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry