Een jongeman met een lichte vorm van het Asperger syndroom heeft zichzelf aangeleerd aura’s van mensen te zien.

Het waar kunnen nemen van aura’s wordt wel eens toegeschreven aan speciale krachten waar sommige mediums over beschikken. De resultaten van een wetenschappelijk onderzoek lijken echter aan te tonen dat het een vorm van synesthesie is.

Synesthesie is een zeldzaam verschijnsel waarbij zintuiglijke informatie in het brein wordt vermengd. Bij de geboorte heeft iedereen deze gave, maar bij verreweg de meeste mensen verdwijnt het vrij snel naarmate we ouder worden. Bij een synestheet krijgen bijvoorbeeld cijfers en letters kleuren, aanrakingen roepen emoties op of kleuren hebben geuren.

Nu is er een man van 23 die de emotionele gesteldheid van mensen kan beoordelen aan de hand van een aura dat hij kan zien. Dit talent heeft hij zichzelf vanaf zijn tiende aangeleerd nadat zijn moeder hem had aangemoedigd om emoties aan kleuren te koppelen. Hij heeft zelf namelijk last van een milde vorm van het Asperger syndroom, waardoor hij niet in staat is zijn emoties te identificeren en duidelijk te maken aan anderen. De man heeft de suggestie van zijn moeder overgenomen en begon zijn emoties aan kleuren te verbinden. Na verloop van tijd begon hij ook bij andere mensen kleuren te zien in de vorm van aura’s om de mensen heen.

Wetenschappers hebben wat testen uitgevoerd met de man om te zien of zijn synesthesie echt is. Uit het onderzoek blijkt dat de man daadwerkelijk kleuren om mensen lijkt te zien. Als vervolgstap willen onderzoekers met MRI scans de hersenactiviteit bekijken om nog meer informatie te verzamelen.

De wetenschappers vermoeden dat mensen die zeggen aura’s te kunnen lezen, eenzelfde vorm van synesthesie hebben. Deze mensen zijn goed in staat emoties waar te nemen waarna zij onbewust er een kleur aan koppelen die zich als aura om het lichaam heen uitdrukt.


Bron: New Scientist

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry