De begin van de aftakeling door ouderdom en het mogelijke ontstaan van ouderdomsziekten kan voortijdig waargenomen worden.

Met behulp van een MRI techniek kan de concentratie van lactaat (de zuurrest van melkzuur) gemeten worden. Bij onderzoek op muizen bleek dat het lactaatniveau toeneemt voordat andere verouderingssymptomen zichtbaar worden. Dergelijke gegevens zouden gebruikt kunnen worden als indicatie voor ouderdom en ouderdomsgerelateerde ziekten.

Eerdere studies hebben aangetoond dat beschadigde mitochondria (de energieleveranciers van een cel) invloed hebben op het ontstaan van neuro-degeneratieve afwijkingen als Alzheimer en Parkinson. Bij een recente studie wilden onderzoekers de relatie tussen de schade van de mitochondria en de verandering in metabolisme, of stofwisseling, bestuderen. Hiervoor maakten ze gebruik van muizen die sneller verouderden en muizen die normaal verouderden.

Het onderzoek toont aan dat schade aan mitochondria in cellen in het brein van de muizen langzaam toeneemt naarmate ze ouder worden (ongeacht de snelheid van het ouder worden). Deze beschadiging heeft onder andere effect op de uitdrukking van genen die verantwoordelijk zijn voor het produceren van lactaat. Het bleek dat de concentratie lactaat in het brein van de muizen toenam. Wat opviel was dat de toename van de concentratie lactaat eerder waargenomen kon worden dan wanneer andere ouderdomsindicatoren zichtbaar werden.

De wetenschappers stellen dat de techniek ook bij mensen gebruikt kan worden. Het voordeel van de niet-invasieve MRI techniek is dat het relatief eenvoudig is om uit te voeren. Het zal in de toekomst mogelijk moeten zijn voor artsen om de ouderdom van iemands brein vast te stellen en om te zien of er ouderdomsziekten dreigen te ontstaan.

Vervolgonderzoek probeert duidelijk te krijgen wat de rol van een verhoogde concentratie lactaat in het brein is.


Bron: KI

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry