Microgliacellen in het brein spelen een veel grotere rol dan tot nu toe werd aangenomen.

Microgliacellen zijn immuuncellen. Tot nu toe werd gedacht dat ze alleen in actie komen wanneer een infectie of een beschadiging het brein bedreigt. Echter, recent onderzoek toont aan dat de microgliacellen nauw betrokken zijn bij het vormen en verbreken van verbindingen tussen de neuronen in de hersenen.

Onderzoekers kwamen hier achter tijdens een experiment op muizen met behulp van moderne technologie waarmee de activiteit van de immuuncellen in beeld gebracht kon worden. Ze konden zien hoe microgliacellen met relatief hoge snelheid langs de neuronen bewogen en hoe ze met hun tentakelachtige uitstulpingen synapsen (de verbindingen tussen neuronen) aanraakten of vastpakten. Het bleek dat de meeste van de aangeraakte of vastgepakte synapsen binnen twee dagen werden afgebroken. Microgliacellen lijken dus invloed te hebben op welke synapsen zullen worden afgebroken en welke zullen worden gevormd. Verder denken de onderzoekers dat de cellen een belangrijke rol spelen in het creëren of veranderen van de ruimte tussen de neuronen en hun synapsen wat een aanzienlijk effect heeft op het functioneren van de synapsen.

De wetenschappers zagen hoe de microgliacellen leken te reageren op de veranderingen van de omgeving van de muizen. De activiteit van de cellen veranderde mee. De cellen blijken op meer signalen te reageren dan alleen de ‘alarmsignalen’ die afgegeven worden wanneer er iets mis is in het brein. Dit is voor de wetenschap een nieuw gegeven. Vroeger werd aangenomen dat het verzenden en ontvangen van hersensignalen strikt het domein was van de neuronen. Later ontdekte men dat astrocyten ook invloed hebben op de signalen. Nu lijken microgliacellen dus ook een rol te spelen. En dat terwijl men tot nu toe dacht dat het ‘slechts’ immuuncellen waren die alleen maar reageerden op bedreiging van het brein.

Omdat microgliacellen zo’n grote invloed lijken te hebben op de verbindingen en daarmee de netwerken in de hersenen, is het aannemelijk dat ze een belangrijke rol spelen in de processen van leren en het vormen van het geheugen. Met dit nieuwe inzicht zullen neurologen huidige aannames met betrekking tot de werking van het brein opnieuw kritisch moeten bekijken.


Bron: URMC

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.

Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry