Wetenschappers hebben bij muizen ontdekt hoe het geheugen gewist kan worden door een bepaalde proteïne in een deel van het brein te verwijderen.

Wanneer een traumatische gebeurtenis plaatsvindt, worden angstherinneringen opgeslagen in het geheugen, mogelijk voor de rest van het leven. Deze angstherinneringen kunnen grote invloed hebben op het leven. Onderzoekers hebben cellulaire en moleculaire mechanismen onderzocht die betrokken zijn bij het onthouden van angst. Verstand van deze mechanismen moet het in de toekomst mogelijk kunnen maken om gedragstherapieën te verbeteren door medicatie te gebruiken die zich richt op die mechanismen.

Het doel van gedragstherapie is het verzwakken van de verbindingen tussen zenuwcellen veroorzaakt door het trauma. Echter, het probleem bij gedragstherapie is dat, ofschoon de emotionele lading wordt verzacht, de herinnering er nog steeds is. Hierdoor is de kans op terugval aanwezig.

Van de amygdala is bekend dat het een rol speelt in angstconditionering. Tijdens een onderzoek op muizen kwamen wetenschappers er achter hoe bepaalde cellen in de amygdala elektrisch actiever werden op het moment dat de muizen bang werden (van een bepaald geluid). Verder namen ze verhoogde concentraties waar van zekere proteïnen (calcium-permeable AMPARs).

Door deze proteïnen te verwijderen en door met behulp van gedragstherapie de verbindingen tussen neuronen te verzwakken, waren de onderzoekers in staat de angstherinnering bij de muizen te wissen.

Ofschoon het nu nog science fiction is, zijn de wetenschappers ervan overtuigd dat men in de toekomst in staat zal zijn bij mensen heel specifiek herinneringen te wissen.


Bron: Hopkins

[Commentaar van Joost: Het is een gouden eeuw voor wetenschappelijk onderzoek naar het brein. We leren steeds meer, maar weten nog weinig. Tegelijkertijd heeft Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een heel eigen kijk op de werking van het brein. Deze visie is niet wetenschappelijk, maar wel effectief in de praktijk. Steeds meer worden onderdelen bevestigt door neurowetenschappers zoals bijvoorbeeld tijdslijnen, de plasticiteit van het brein en de werking van hypnose. Om meer inzicht te geven in de originele ideeën van NLP over het brein heb ik het relevante deel uit mijn standaardwerk over NLP “Breintraining: handboek voor moderne NLP” in het onderstaande gratis rapport gevat dat je op kan vragen wanneer je dat wilt.
Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry