Al zeker een eeuw is bekend dat ons immuunsysteem de membranen van schadelijke cellen doorboort, opdat de cellen uitgeschakeld kunnen worden. Recent onderzoek heeft ontdekt welk mechanisme hier verantwoordelijk voor is.

Aan de basis van dit mechanisme staat de proteïne perforine. Perforine maakt gaten in de membranen van cellen die vernietigd moeten worden. Deze cellen zijn bijvoorbeeld geïnfecteerd door virussen of ze zijn veranderd in kankercellen. Door de openingen stuurt het immuunsysteem vervolgens giftige enzymen die korte metten maken met de cellen. Zonder perforine is het immuunsysteem simpelweg niet in staat een cel te vernietigen.

De kennis stelt wetenschappers in staat het immuunsysteem beter te begrijpen. De onderzoekers zijn nu op zoek naar manieren om de werking van perforine te optimaliseren, zodat ziekten als kanker, malaria en diabetes beter aangepakt kunnen worden. Verder wordt duidelijker wat er nu gebeurt wanneer het immuunsysteem juist niet goed werkt. Bijvoorbeeld, wanneer perforine niet goed werkt, is er een grotere kans op kwaadaardige celgroei zoals leukemie, of zo zijn er ook auto-immuunziekten waarbij het immuunsysteem zichzelf aan gaat vallen.

Kennis van de werking van perforine stelt onderzoekers in staat therapieën te ontwikkelen die beter en effectiever werken.


Bron: Life Scientist

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.

Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry