Als gedachten beginnen af te dwalen van de taak van het moment wordt dat vaak afgekeurd en toegeschreven aan gebrek aan discipline of concentratie. Toch heeft mijmeren een belangrijke functie voor het brein.

Freud noemde dagdromen infantiel en neurotisch, psychologen waarschuwden dat het kon leiden tot psychose en neurowetenschappers klaagden dat dagdromen hersenonderzoek verstoorde. Maar onderzoekers hebben die afdwalingen eens onderzocht en ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze heel gewoon zijn en vaak zelfs erg bruikbaar.

Volgens de definitie van psychologen is het afdwalen van gedachten een onderdeel van dagdromen. Met dagdromen bedoelt men alle gedachten en fantasie├źn die in je opkomen wanneer je niet geconcentreerd bent. Als je echter bezig bent met een taak en er komen gedachten in je op die helemaal niets met die taak te maken hebben, dan wordt dat afdwalende gedachten genoemd.

Men vermoedt dat dit ongeveer 30% van onze tijd gebeurt en het heeft een duidelijke functie. Mijmeren biedt een evolutionair voordeel. Het maakt het mogelijk om de plannen voor de toekomst weer even langs te lopen, waardoor ze frisser in het geheugen blijven. Het functioneert als een soort geheugenverfrisser waardoor de kans groter wordt dat gestelde doelen vers in het geheugen blijven en niet verzanden in een overdaad aan mogelijke plannen. Verder kunnen afdwalende gedachten het leven een stuk aangenamer maken op saaie momenten. Als je bijvoorbeeld in de file staat, zijn de gedachten dwalingen een welkome afleiding. Ze maken het wachten makkelijker en leuker.

Natuurlijk heeft mijmeren niet voor niets een slechte reputatie. Als je moet opletten, bijvoorbeeld tijdens een cursus, is de afleiding van afdwalende gedachten niet zo praktisch. Het kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld in het verkeer wanneer de auto voor je plots remt. Ook als je een boek aan het lezen bent, terwijl je gedachten er niet bij zijn, dan ben je je tijd aan het verdoen.

Toch blijkt uit onderzoek dat we regelmatig afdwalen met onze gedachten. En vaak zijn we ons daar niet van bewust. Ook blijkt dat onze gedachten onder invloed van bepaalde stoffen, zoals alcohol, en de afleiding van verslavingen, zoals roken, sneller afdwalen dan wanneer we nuchter zijn.

Uit hersenonderzoek blijkt dat onze hersenen in een soort standaard modus worden geschakeld wanneer we ons nergens specifieks mee bezig houden. Pas als we ons gaan concentreren, wordt er overgeschakeld naar een andere modus. Onderzoekers hebben ontdekt dat soms beide modi tegelijk opereren. Waarom dit gebeurt is nog onduidelijk, maar men denkt dat het onder andere te maken heeft met creativiteit. Uit testen is gebleken dat mensen die vaak afdwalende gedachten hebben, creatiever zijn. Het is aannemelijk dat wanneer beide modi aan het werk zijn, iemand creatief bezig is met een taak.

Bijvoorbeeld hardlopen of een eind wandelen is dus goed voor je gedachten. Het is een, voor je hersenen in ieder geval, saaie bezigheid. Je gedachten kunnen de vrije loop krijgen, waardoor je hersenen de kans krijgen om al je plannen, idee├źn en gedachten op een rijtje te zetten.

Soms werkt dagdromen averechts, maar soms biedt het juist creatieve inspiratie en helpt het problemen op te lossen.


Bron: NY Times

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.

Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry