Door het wegvallen van de algemeen directeur moet cliënt hem vervangen. Door een combinatie van drankmisbruik, stress en depressie, dreigt ook voor cliënt een burn-out. Net als bij de vorige directeur.

In een coachingstraject van acht sessies wordt een tweesporen beleid gevolgd. Aan de ene kant wordt cliënt getraind in tal van technieken om beter om te gaan met depressie, stress en spanning. Aan de andere kant worden ook tal van strategieën gecoachd waarmee het bedrijf beter gerund worden.

Na twee weken is het drank gebruik van cliënt met meer dan de helft teruggebracht. Daarnaast krijgt cliënt steeds betere controle over zijn emoties. Ook wordt de bedrijfsvoering effectiever gemaakt en wordt de leiding strakker in handen genomen.

Het gevolg is dat na acht weken de nieuwe directeur met een brede glimlach door het bedrijf heenloopt.
Categories: NLP Cases

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.