Tot nu toe werd gedacht dat het menselijk hart niet in staat is om te regenereren. Er is echter steeds meer bewijs dat ook een volwassen hart nieuwe cellen kan aanmaken, ook al gebeurt dit langzaam.

Wetenschappers hebben in knaagdieren peptiden ontdekt die in het hart celgroei stimuleren en die de werking van het hart verbeteren. Nu zijn ze één van de peptiden aan het testen op harten van varkens. Een varkenshart lijkt qua afmeting op een mensenhart, dus dat biedt goed vergelijkingsmateriaal. Het lijkt erop dat het injecteren van peptiden in het vlies rondom het hart (het pericardium) een positief effect heeft op de gezondheid en de werking van het hart.

De harten van de proefdieren waren gevoelig voor hartaanvallen, met beschadigingen tot gevolg. De behandeling met peptiden zorgde ervoor dat de harten tot op zekere hoogte herstelden, ofschoon niet helemaal tot het volledig gezonde niveau. Toch was het herstel aanzienlijk.

De huidige behandelmethode van mensen die een hartaanval hebben gehad, bestaat uit medicatie om het makkelijker te maken voor het hart om te kloppen en uit het ontstoppen van verstopte slagaderen. Deze methode is niet gericht op het herstel van de hartspieren. Een behandelmethode met peptiden zou dit wel doen.

Er wordt al een andere methode onderzocht waarbij het hart hersteld. Deze methode richt zich op het gebruik van stamcellen. Echter deze methode staat nog in de kinderschoenen en moet nog verder ontwikkelen voordat het goed toepasbaar wordt. Peptiden lijken, in ieder geval voorlopig, een betere oplossing te bieden.

Er is nog veel dat onderzocht moet worden om het effect van de peptidenmethode te optimaliseren en om de veiligheid van de patiënt zo veel mogelijk zeker te stellen, maar de methode met peptiden biedt nieuwe en extra mogelijkheden.


Bron: Technology Review

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.

Categories: Breinnieuws

No comments

The author does not allow comments to this entry