Na een grote scheiding, is cliënte niet goed in staat om volwaardige relaties aan te gaan. In haar huidige relatie valt cliënte vaak uit naar haar vriend. Of ze voelt zich depressief.

In vier sessies leert cliënte om een onderscheid te maken tussen irritaties en big issues waardoor ze weet wanneer ze voor haar gelijk moet vechten en wanneer niet. Daarnaast heeft zij geleerd om haar negatieve emoties te stoppen en weer plezier te maken in haar leven.
Categories: NLP Cases

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.