Ondanks vele uitgebreide studies blijft het brein het meest complexe en mysterieuze orgaan van de mens. Desondanks krijgen we langzaam maar zeker steeds meer grip op de werking van de hersenen. Eén van de gebieden waar deze kennis zeer waardevol voor is, is het onderwijs.

Onderwijs is één van de oudste beroepen in de wereld en toch hebben we eigenlijk nooit goed geweten hoe het de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt. Onderwijs werd voornamelijk gevormd door traditie en giswerk. Onderwijskunde staat echter niet stil. Kennis vanuit aanverwante wetenschapsgebieden als psychologie, met name de leerpsychologie, en de hersenwetenschap worden steeds meer toegepast.

Lang zijn wetenschappers er bijvoorbeeld van overtuigd geweest dat kinderen jonger dan vijf jaar niet in staat zouden zijn om rekenen te leren, omdat de hersenen daar nog niet klaar voor zouden zijn. Recent onderzoek lijkt deze aanname op zijn kop te zetten. En dit geldt niet alleen voor rekenen. Ook voor onderwerpen als geometrie, lezen, taal en zelfbeheersing in de klas zijn er belangrijke ontdekkingen gedaan. Voornamelijk ontdekkingen in het onderzoeksgebied van de neurowetenschap stellen onderzoekers in staat om te verklaren wanneer het brein het best fundamentele concepten kan begrijpen.

Door de neurowetenschap weten we onder andere welke delen van de hersenen actief zijn bij bepaalde denkprocessen zoals het gebruik van taal of rekenen. Ook kunnen we zien welke delen van de hersenen op welke leeftijd voldoende gegroeid en ontwikkeld zijn om dergelijke denkprocessen aan te kunnen.

De relatie tussen de verschillende onderzoeksgebieden en de onderwijskunde is nog erg onwennig. Het toepassen van de kennis is moeilijk, maar er worden wel degelijk al successen behaald. Zo is er een rekenprogramma ontwikkeld waardoor kinderen jonger dan vijf jaar met succes de basisprincipes van rekenen onder de knie krijgen.

Aan de hand van de ontdekkingen kan men in het onderwijs besluiten bepaalde onderwerpen eerder of juist later aan kinderen aan te bieden. Onderwijskunde zal met de ontwikkelingen in de wetenschap mee veranderen. Bron New York Times

[Commentaar: Je kan kinderen niet jong genoeg beginnen met te vormen. Leren rekenen en taal gebruiken zijn vele male belangrijker dan geschiedenis of andere kennisvakken. Maar denk ook aan leren omgaan met emoties. Speciaal voor jonge kinderen heb ik een prentenboek gemaakt Joost is Blij waar kinderen tussen drie en zeven leren omgaan met angst, woede en verdriet. Wil je meer weten over dit prentenboek, ga dan naar: Joost is Blij: met jonge kinderen praten over gevoel.]
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.