Synesthesie is de vaardigheid van mensen om een waarneming te ervaren met behulp van meerdere zintuigen tegelijk. Zo zijn er mensen die kleuren zien als ze letters lezen, of smaken proeven als ze woorden gebruiken. Het heeft te maken met verbindingen in de hersenen. Ieder mens wordt geboren met deze verbindingen, maar bij de meeste mensen worden deze verbindingen in de loop van de verdere ontwikkeling afgebroken. Synesthesie komt dus maar weinig voor. Het is geen ‘hersenstoornis’.

Het woord is afgeleid van de zin ‘samenbrengen van de zintuigen’. Het fenomeen is waarschijnlijk niet de oncontroleerbare wirwar van zintuiglijke waarnemingen die de omschrijving impliceert. In plaats daarvan lijkt de conditie het resultaat te zijn van een speciale vaardigheid in de ‘hogere’ hersendelen die gebruikt worden voor taal en aandacht.

Wetenschappers zijn er tot nu toe van uit gegaan dat synestheten in sommige gevallen sneller iets kunnen waarnemen dan niet-synestheten. Door de combinatie van zintuigen kan een waarneming sneller worden geïnterpreteerd. Normaal gesproken wordt input via één zintuig naar de hersenen gestuurd. Echter bij synestheten zou de input via een tweede zintuig via een kortere route op een lager niveau de hersenen binnen kunnen dringen, zodat het interpreteren sneller plaats kan vinden.

Als men bijvoorbeeld een figuur laat zien opgebouwd uit tweeën op een achtergrond van allemaal vijven, dan zou de figuur gevormd door de tweeën bij synestheten heel snel opvallen, omdat zij niet alleen hoeven te zoeken naar de vorm van het cijfer, maar ze zien er ook bijvoorbeeld een kleur bij. Op een scherm van tweeën en vijven zien zij dus een kleurcontrast – de twee heeft voor hen een andere kleur dan de vijf, waardoor de figuur van de tweeën uit het totale beeld springt.

Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat het toch niet zo eenvoudig ligt. Ook synestheten moeten hun aandacht eerst kunnen richten. In het bovengenoemde voorbeeld zouden ze dus eerst de tweeën tussen al die vijven moeten kunnen zien, voor andere zintuigen een rol gaan spelen in de waarneming. Synesthesie lijkt dus meer te zijn dan een laag niveau interpretatieproces. Het lijkt aan te tonen dat het in de hersenen op een ‘hoog niveau’ plaatsvindt. Bron: New Scientist

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.