Wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om rode bloedcellen na te maken. Deze nepbloedcellen hebben dezelfde eigenschappen als echte bloedcellen. Zo zijn ze net zo elastisch waardoor ze door openingen veel kleiner dan zichzelf kunnen bewegen. Ook zijn ze in staat om stoffen als zuurstof en medicatie te transporteren.

De nepbloedcellen hebben dezelfde vorm als echte bloedcellen. Ze zijn gemaakt van een natuurlijk afbreekbare proteïne. Tijdens experimenten in reageerbuizen hebben de onderzoekers hemoglobine op de nepcellen aangebracht. In een zuurstofrijke omgeving namen de nepcellen zuurstof op en in een zuurstofarme omgeving gaven ze het weer af. Een vergelijkbare proef hebben de onderzoekers gedaan met de anti stollingsdrugs heparine. Ook heparine werd in een rijke omgeving opgenomen en in een arme omgeving afgegeven.

Het voordeel van het gebruik van nepbloedcellen is dat een stof die ingebracht moet worden in het lichaam beter verdeeld wordt. Als een stof wordt geïnjecteerd blijft er doorgaans een hogere concentratie achter in de buurt van de plek waar het geïnjecteerd is. Dit kan ongewenste bijeffecten tot gevolg hebben in de buurt van de injectieplek vanwege de hoge concentratie. Bovendien kan de concentratie van de stof te laag worden op de plek in het lichaam waar het daadwerkelijk nodig is.

Verder zouden de nepbloedcellen gegeven kunnen worden aan mensen die bloedverlies hebben geleden in plaats van het bloedverlies compenseren door middel van bloedtransfusie. Ook zou het van groot nut kunnen zijn bij het vervoeren van ijzeroxidedeeltjes ten behoeve van MRI scans, omdat het door de betere verdeling in het lichaam een beter beeld zou kunnen geven.

Dit is niet de eerste poging om rode bloedcellen op een kunstmatige manier te maken, maar het is wel een grote stap vooruit in de ontwikkeling daarvan. De volgende stap in het onderzoek is kijken hoe de nepbloedcellen zich gedragen in dieren en voornamelijk of ze op dezelfde manier circuleren in de bloedbaan als de natuurlijke bloedcellen. Bron: New Scientist

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.