Het is onderzoekers gelukt om psoriasis patiënten (psoriasis is een chronische huidziekte) met succes te behandelen, terwijl ze maar een kwart tot de helft van de normale gebruikelijke dosis steroïde medicatie kregen. De patiënten kregen een placebo medicijn dat slechts gedeeltelijk de normale medicatie bevatte. Hiermee willen de onderzoekers aantonen dat het placebo effect in de geneeskunde te gebruiken is.

Door een behandelmethode te ontwerpen die bestaat uit deels de echte medicatie en deels een placebo hopen de onderzoekers de voordelen van drugs te optimaliseren, bijwerkingen te verminderen, het aantal mensen dat hun medicijn neemt te vergroten, en het gevaar van drugsverslaving of vergiftiging te verkleinen. Bovendien zou het gebruik van slechts een deel van de normale medicatiedosis met hetzelfde effect een vermindering in kosten voor de gezondheidszorg kunnen opleveren.

Dit onderzoek is een product van tientallen jaren studie in het opkomende wetenschapsgebied “psychoneuroimmunologie”. Dit gebied gaat er van uit dat het menselijke immuunsysteem nauw verbonden is met de menselijke geest. Gedachten en stemmingen zijn het gevolg van neurochemicaliën die ervoor zorgen dat hormonen worden vrijgelaten in het lichaam die op hun beurt communiceren met ziektebestrijdingscellen.

Ondanks dat placebo’s (neppillen) die op zichzelf geen effect hebben als behandelwijze toch ook vandaag de dag regelmatig worden voorgeschreven door artsen, hebben ze een negatieve reputatie in de geneeskunde. Het is alsof een pil waar geen medicatie in zit niet echt is, deels magie, deels misleiding.

Het onderzoek, echter, onderkent het effect van een placebo. Het effect is te vergelijken met de Pavlov reactie, oftewel de geconditioneerde reactie. De negentiende eeuwse fysioloog Pavlov was de eerste die het fenomeen conditionering bestudeerde. Hij liet telkens een bel horen wanneer hij eten ging geven aan honden. Na verloop van tijd begonnen de honden al speeksel aan te maken wanneer hij alleen de bel liet horen en terwijl het eten nog niet werd uitgedeeld. De bel is een geconditioneerde stimulus, het voedsel is een ongeconditioneerde stimulus. Dat de honden speeksel gingen aanmaken als ze alleen al de bel hoorden is een geconditioneerde reactie.

In het onderzoek wilden de wetenschappers bestuderen of een therapeutisch effect van drugs opgewekt kon worden door bepaalde associaties met de drugs, zoals vorm, kleur, geur en verpakking van de medicijnen, en ook het feit dat de drugs werd uitgedeeld door een autoritair persoon in een laboratoriumjas. Deze herhaaldelijke associaties veroorzaakten geconditioneerde reacties die, volgens de onderzoekers, een therapeutisch effect hadden dat niet alleen werd veroorzaakt door de aanwezige actieve drugs, maar ook door de stimuli geassocieerd met de effecten van die drugs.

De wetenschappers kozen voor hun onderzoek patiënten met de ziekte psoriasis. Tijdens de studie werden patiënten doseringen van medicatie gegeven die normaal gesproken te weinig zouden zijn. De rest van de dosering werd aangevuld met een placebo. Uit de resultaten blijkt dat het placebo effect wel degelijk helpt.

Er moet wel vermeld worden dat deze behandelmethode niet werkt bij mensen die bewusteloos zijn. Ook als het gaat om stoffen die het lichaam niet in staat is zelf aan te maken werkt de behandelmethode niet. De behandelmethode gaat er namelijk van uit dat het lichaam onder invloed van het placebo door de opgewekte neurochemicaliën lichaamseigen antistoffen gaat aanmaken.

Ofschoon de resultaten nieuw zijn en nader onderzocht moeten worden, geloven de wetenschappers dat de medische wereld de reactie van de menselijke geest moet erkennen als een belangrijk deel van veel van de medicatie effecten en dat ze hier gebruik van moeten maken. De farmaceutische industrie kan ervoor kiezen het psychologische effect van medicijninname te negeren. Aan de andere kant kunnen ze er ook voor kiezen te proberen het effect uit te buiten. Deze behandelmethode is veiliger voor het lichaam en de productiekosten zullen lager zijn. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.