Vaccins stellen het immuunsysteem bloot aan niet actieve versies van ziekteverwekkers. Het systeem zal specifieke antilichamen produceren die zich later aan echte ziekteverwekkers zullen gaan binden als het lichaam geïnfecteerd raakt. Ofschoon iedereen normaal gesproken hetzelfde vaccin in dezelfde doseringen krijgt, is niet iedereen in staat om voldoende ziekte-specifieke antilichamen aan te maken. Zo is na standaard vaccinatie 5 tot 20 procent van de mensen toch niet beschermd tegen hepatitis B en 2 tot 10 procent niet beschermd tegen de mazelen.

Er zijn verschillende factoren die bepalen of iemand wel of niet beschermd wordt, maar het is duidelijk dat genen een belangrijke rol spelen. Door uit te vinden welke genvarianten leiden tot zwakke reacties op vaccins, zou het mogelijk kunnen zijn om alternatieve vaccinaties te ontwikkelen speciaal voor mensen met een bepaalde genvariant.

Onderzoekers hebben nu bij kinderen varianten ontdekt bij zeven van de cytokine genen die een lagere antilichaam productie veroorzaken dan gemiddeld als reactie op bepaalde vaccins. De resultaten van dit onderzoek moeten wel nog worden bevestigd door middel van grootschaliger onderzoek. Tevens moet bevestigd worden dat het daadwerkelijk aan de specifieke cytokine genvarianten ligt waardoor er minder antilichamen worden geproduceerd. Echter als de resultaten kloppen, kunnen er maatregelen genomen worden. Aan een vaccin zouden bijvoorbeeld de cytokinen kunnen worden toegevoegd die bij het kind afwezig zijn. Ook zou een hogere dosis kunnen worden gebruikt om de reactie van het immuunsysteem meer te stimuleren.

De genetische achtergrond van mensen zou routinematig in kaart kunnen worden gebracht, waardoor doctoren in staat zouden kunnen zijn vaccins te ontwikkelen die speciaal zijn ontworpen voor specifieke personen. Bron: New Scientist

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.