Onze mogelijkheid nieuwe informatie te leren en om ons aan te passen aan veranderingen in onze dagelijkse omgeving, en tegelijker tijd levenslange herinneringen te behouden, lijkt hem in de minutieuze verbindingen te zitten waar zenuwcellen met elkaar communiceren. Wetenschappers hebben ontdekt dat er een subtiele balans bestaat in de hersenen waar neuronale verbindingen continu worden gevormd, verwijderd, en onderhouden.

Met een speciale microscoop techniek bekeken onderzoekers bij muizen de precieze veranderingen die plaats vonden bij de synapsen, de verbindingen waar zenuwcellen met elkaar communiceren, terwijl de dieren iets nieuws werd geleerd en terwijl ze werden bloot gesteld aan verandering in de omgeving.

Nieuwe informatie veroorzaakt veranderingen in de dendritische verbindingen aan de vertakte uiteinden van zenuwcellen. Leren heeft als gevolg dat verbindingen worden gevormd en verbroken. Het is al langer bekend dat de verbindingen binnen het brein veranderen na het leren van iets nieuws, maar dit onderzoek toont aan dat de hersenen dit op twee manieren doen: door een kleine hoeveelheid nieuwe verbindingen toe te voegen en door oude verbindingen te verwijderen.

Tijdens de proef werden de hersenen van muizen, met behulp van de microscoop, maanden lang geobserveerd terwijl ze werden blootgesteld aan verandering van de omgeving (een kralenketting in hun kooien) en terwijl ze iets nieuws leerden (rennen op een muizenrad). De onderzoekers konden waarnemen hoe door de informatie nieuwe verbindingen werden gevormd. Bovendien zagen ze hoe sommige verbindingen bleven. Verder konden ze zien hoe een vergelijkbaar aantal oudere verbindingen verdween. Ondanks de toe- en afname van het aantal verbindingen, bleef het brein overweldigend constant. Een muizen neuron kan tien duizend verbindingen vormen op de dendrieten. Over de maanden werden er echter slechts tientallen gevormd of verbroken.

Bij mensen kunnen neuronen honderd duizenden verbindingen vormen op de dendrieten. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe mensen constant nieuwe dingen leren en ervaren zonder bestaande herinneringen te verliezen. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.