Onderzoekers hebben een niet-invasieve techniek ontwikkeld bij mensen om de terugkeer van angst herinneringen te stoppen. Angst herinneringen worden al langer onderzocht. Ze komen tot uitdrukking als lichamelijke emotionele reactie op voorwerpen of gebeurtenissen die eerder in verband zijn gebracht met potentieel gevaar. Het is bekend dat in de loop van de tijd zulke emotionele reacties kunnen verdwijnen als de bepaalde gebeurtenis in een veilige omgeving wordt ervaren. Dit proces wordt extinctie genoemd. Echter, na extinctie wordt de angst slechts onderdrukt, het verdwijnt niet. Hierdoor kunnen de herinneringen later weer opkomen in bepaalde situaties zoals onder druk. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot angst afwijkingen. Dit is de reden waarom onderzoekers een manier hebben proberen te vinden om terugkeer van angst te voorkomen.

Men heeft lang gedacht dat lange termijn herinneringen vast zitten opgeslagen in de hersenen. Het wordt echter steeds duidelijker dat het geheugen dynamisch en flexibel is. Het blijkt dat een herinnering instabiel is op het moment dat het weer wordt herinnerd. Dit proces van herinneren wordt reconsolidatie genoemd. Tijdens de instabiele periode, dus de periode van reconsolidatie, kan er nieuwe informatie worden toegevoegd aan de oude herinnering.

Uit onderzoek blijkt dat extinctietraining de angst alleen maar onderdrukt. Het kan op een later tijdstip terug keren. Wanneer extinctietraining daarentegen tijdens de reconsolidatieperiode wordt toegepast, keert de angstreactie niet meer terug. Het onderzoek toont aan dat een herinnering tijdens de reconsolidatieperiode instabiel is en dat het op dat moment veranderd kan worden. Tevens toont het aan dat toepassing van medicijnen bij de behandeling van angst misschien niet nodig is. In plaats van het toedienen van medicatie, zou het voldoende kunnen zijn om op het juiste moment ‘slechts’ informatie aan de angst herinnering toe te voegen, waardoor de herinnering verandert.

Als er meer inzicht komt in de dynamiek van het geheugen, zou dit kunnen leiden tot betere behandelmethodes van afwijkingen met betrekking tot abnormale emotionele herinneringen. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.