Wetenschappers zijn al eeuwen nieuwsgierig naar of en hoe blinde mensen hun gebrek aan zicht compenseren in de andere zintuigen. Eerdere studies hebben al aangetoond dat blinde mensen vaak gevoeliger zijn voor temperatuurverschillen en veranderingen van geluid en klanken. Sinds de jaren 90 zijn er medische apparaten waarmee het brein van buitenaf bekeken kan worden zonder dat de onderzochte geopereerd hoeft te worden. Deze mogelijkheid heeft veel inzicht verschaft met betrekking tot het indrukwekkende aanpassingsvermogen van de hersenen als gevolg van verwonding of zintuigverlies.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er structurele veranderingen plaatsvinden in het brein bij blinde mensen. De visuele regionen in de hersenen bij blinde mensen zijn kleiner dan bij mensen die wel kunnen zien. De regionen die verband houden met de andere zintuigen zijn daarentegen groter.

Bij de studie zijn drie groepen mensen onderzocht. Eén groep had het zicht voor de leeftijd van 5 jaar verloren, een tweede groep had het zicht na het 14e levensjaar verloren en de derde groep kon gewoon zien, zij fungeerde als controlegroep. Het bleek dat bij de eerste groep het deel in de hersenen dat visuele informatie verzendt significant anders was ontwikkeld dan bij de andere twee groepen. Bij beide blinde groepen was tevens een duidelijke vergroting te zien van de hersenregionen die niet met zicht te maken hebben. Dit suggereert dat bij mensen die vroeg blind worden, en bij wie de hersenen nog volop aan het groeien zijn, het brein zich anders ontwikkeld om te compenseren voor het verlies van het visuele zintuig. Bij mensen die later blind worden en bij wie de hersenen al verder zijn gegroeid, is deze specifieke aanpassing niet meer mogelijk. Toch blijken ook de verder ontwikkelde hersenen in staat om zich aan te passen door andere regionen te vergroten. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.