Onderzoekers hebben een gen geïdentificeerd dat embryonale stamcellen vertelt wanneer ze moeten stoppen met het produceren van zenuwcellen. Deze ontdekking is zeer belangrijk voor het begrip van het zenuwstelsel.

Het grootste deel van de zenuwcelproductie vindt plaats voor de geboorte en stagneert rond de geboorte, maar wetenschappers hebben bij muizen regionen in de hersenen gevonden waar stamcellen tot in de volwassenheid worden behouden en die doorgaan met het produceren van zenuwcellen. Ze hebben een gen geïdentificeerd dat door middel van het produceren van een bepaalde proteïne andere genen activeert of deactiveert. Hierdoor kan een embryonale stamcel wel of niet gaan specialiseren in een zenuwcel.

Het is nu belangrijk om te onderzoeken waarom en hoe sommige stamcellen doorgaan met het produceren van neuronen. Zo moet bijvoorbeeld onderzocht worden wat het gen zelf activeert. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de hersenen. Als we begrijpen hoe deze cellen functioneren, kan dit helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes die beschadigd of afgestorven hersenweefsel kunnen vervangen. Ook zou het kunnen helpen bij de behandeling van neurologische afwijkingen en ziekten, zoals Parkinson of Alzheimer. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.