In de niet zo verre toekomst zal het mogelijk zijn om mini robots te gebruiken voor bepaalde chirurgische ingrepen. Deze ‘mini-medibots’ zijn in staat hun werk te doen zonder dat de patiënt open gesneden hoeft te worden of dat de patiënt verdoofd hoeft te worden. Bovendien zijn ze in staat om op plekken te komen die van buitenaf moeilijk te bereiken zijn. De eerste generatie mini-medibots zullen het lichaam binnen kunnen dringen via de oren, ogen en longen en ze kunnen drugs afleveren, weefselmonsters nemen of medische apparaten installeren. De technische uitdagingen zijn enorm, zoals het ontwikkelen van nieuwe manieren van voortstuwing en energievoorziening. Toch worden de eerste prototypen al op dieren getest. De verwachting is dat deze techniek binnen vijf jaar op mensen toe te passen is.

In de jaren ’70 werd sleutelgatchirurgie voor het eerst toegepast. In plaats van de patiënt open te snijden, worden kleine sneetjes gemaakt waar doorheen chirurgische gereedschappen worden ingebracht. Met behulp van externe handgrepen kan de chirurg opereren. Met de ontwikkeling van het zogenaamde Da Vinci systeem zijn chirurgen in staat nog preciezer te werken. Een computersysteem verkleint de bewegingen van de chirurg op schaal en onbedoelde trillingen van de hand kunnen worden geëlimineerd.

De mogelijkheden van dit soort robot technologie worden nog verder ontwikkeld. Men is steeds beter in staat de apparaten te verkleinen. Zo is er een robot ontwikkeld van 25 millimeter lang, uitgerust met een camera waarmee het gehele verteringskanaal bekeken kan worden. Complexere versies worden ontwikkeld die medicatie ter plekke kunnen afgeven en monsters kunnen nemen. Dit apparaatje heeft geen voortstuwingsmechanisme nodig, omdat het wordt meegevoerd door de bewegingen van het verteringskanaal.

Een ander team wetenschappers heeft een 20 millimeter lange robot ontwikkeld die taken kan uitvoeren in het hart, zoals monsters nemen of stamcellen en gentherapieën injecteren in de hartspier. De robot is in staat naar de beste plek in het hart te kruipen. Voor de energievoorziening is deze robot afhankelijk van draden verbonden aan een externe bron. Dus er moet gesneden worden in de patiënt.

Weer een ander team heeft een apparaat ontwikkeld van 5 millimeter lang en 1 millimeter in doorsnee met vibrerende pootjes. Het krijgt zijn energie via een electromagneet buiten het lichaam van de patiënt. Het is dus draadloos. Het team is bezig met het ontwikkelen van mogelijkheden zoals monsters nemen, medicatie toedienen of beeldopnames. Een probleem is dat camera’s op dit moment nog te groot zijn, maar ook die worden elk jaar kleiner.

Nog een andere groep wetenschappers heeft een robot ontwikkeld van 0,9 millimeter bij 0,3 millimeter. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een electromagneet van buitenaf die voor de voortstuwing zorgt. Het doel van dit ontwerp is taken verrichten in het oog. Proeven op dierenogen zijn succesvol.

De technologie van deze mini-medibots is nog niet volwassen, maar men is al ver. Het is een kwestie van jaren voordat ze bij mensen gebruikt gaan worden. Plannen om nóg verder te gaan in het verkleinen liggen ook al klaar, maar die staan nog in de kinderschoenen. Bron: New Scientist

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.