De hersenen zijn continu bezig met het verwerken van informatie, van herinneringen van een eerder tijdstip tot indrukken van een huidig moment. Onderzoekers hebben een mechanisme ontdekt hoe de hersenen in staat zijn om één gedachte te selecteren en de rest te negeren.

Het brein is in staat elektronische golven uit te zenden op verschillende frequenties. Tot nu toe begreep niemand goed waarom die frequenties anders kunnen zijn per regio en van het ene op het andere moment. Het blijkt dat verschillende gamma golven verschillende informatie dragen. De lagere frequenties worden gebruikt om herinneringen van het verleden uit te zenden en hogere frequenties brengen informatie met zich mee over wat er op dit moment gebeurt.

Hersencellen kunnen super snel schakelen tussen de verschillende golflengtes. Omdat ze niet meer dan één golflengte tegelijk kunnen ontvangen, kunnen cellen maar één stuk informatie per moment verwerken. De hersenen zijn zo in staat om zich te concentreren op één gedachte en niet afgeleid te raken.

Het klassieke beeld van het verwerken van informatie beschrijft hoe zenuwcellen de informatie versturen naar de desbetreffende regionen in de hersenen via hun verbindingen aan elkaar. Veranderingen van gedachten zorgen voor veranderingen in de verbindingen. Echter, het elektrische stroompje dat door deze verbindingen heen gaat, neemt alle informatie die er is met zich mee. De informatie zou dan dus nog op een bepaalde manier geschift moeten worden. Het brein blijkt veel flexibeler te zijn. Door te schakelen tussen verschillende frequenties, die elk specifieke informatie bevatten, kunnen de hersenen razend snel de informatie rondsturen naar verschillende hersendelen, zonder afgeleid te worden door alle andere indrukken.

Mensen met schizofrenie hebben moeite met het schakelen tussen verschillende golflengtes. Hierdoor kunnen ze geen onderscheid maken tussen bijvoorbeeld stemmen die ze op dit moment horen of stemmen uit een herinnering. Bron: Science Daily

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.