Er is nog weinig bekend over de verschillen in hersenactiviteit bij mensen wanneer ze wel of niet bij bewustzijn zijn. Recent onderzoek heeft voor het eerst kenmerken ontdekt. Het blijkt dat er een vergelijkbaar patroon in hersenactiviteit waar te nemen is wanneer mensen zich bewust worden van een bepaalde afbeelding. Dit patroon blijft daarentegen afwezig wanneer men zich niet bewust wordt van een bepaalde afbeelding.

Tijdens de proef werden bij 12 vrijwilligers met behulp van een fMRI-scanner de hersenactiviteit gemeten terwijl zij een serie afbeeldingen bekeken. De afbeeldingen waren dusdanig ontworpen dat ze een bewuste dan wel een onbewuste reactie in de hersenen zouden opwekken.

Het bewust laten verwerken van een afbeelding werd simpelweg bereikt door een afbeelding (bijvoorbeeld van een gezicht of van een huis) gewoon te laten zien. Om een afbeelding onbewust te laten verwerken maakten de onderzoekers gebruik van ‘onzichtbare stimuli’. Deze bestonden uit twee dezelfde afbeeldingen die men tegelijk aan elk oog liet zien. Echter, de afbeelding voor het ene oog was oranje op een groene achtergrond en voor het andere oog waren bij dezelfde afbeelding de kleuren omgedraaid. Als het brein wordt geconfronteerd met zulke ogenschijnlijk tegengestelde indrukken, creëert het een geel vlak. De vrijwilliger ziet niets dan een geel vlak, terwijl de hersenen de afbeelding registreren.

Het bleek dat afbeeldingen die bewust werden waargenomen vergelijkbare patronen opwekten in de hersenen. De afbeeldingen die onbewust werden waargenomen, veroorzaakten veel gevarieerdere patronen.

De resultaten van dit onderzoek schijnen licht op wat bewustzijn is. Het kan helpen bij het bepalen of mensen met hersenschade zich bewust zijn van hun omgeving. Ook zou het meer inzicht kunnen geven over het bewustzijn van mensen in coma of mensen onder verdoving. Bron: New Scientist

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.