Aan het uiteinde van chromosomen, dragers van het erfelijk materiaal (DNA), bevinden zich telomeren, net zoals dat bij een schoenveter aan het uiteinde een plakbandje zit om het ontrafelen te voorkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat telomeren een cruciale rol spelen in het verouderingsproces, kanker en andere biologische processen.

Telkens wanneer een cel deelt, verslechtert haar telomeer en wordt haar telomeer korter. Uiteindelijk wordt de telomeer zo kort dat de cel niet meer deelt en in een staat geraakt die cel senescentie wordt genoemd. Dit heeft als gevolg dat weefsel en organen beginnen te falen, het teken dat de ouderdom intreedt.

Onderzoekers hebben ontdekt dat mensen die lang leven beter in staat zijn om hun telomeren te onderhouden. Deze mensen blijken hiertoe in staat te zijn, omdat zij beschikken over varianten van specifieke genen die, in ieder geval voor een deel, betrokken zijn bij dit onderhoud. Het is aannemelijk te stellen dat de lengte van telomeren en varianten van genen die telomeren kunnen onderhouden mensen helpen om hoge leeftijden te bereiken, misschien wel omdat telomeren mensen beschermen tegen ouderdomsziekten.

Misschien is het in de toekomst mogelijk een medicijn te ontwikkelen dat het telomeer onderhoud nabootst. Bron: PhysOrg

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.