Er zijn verschillende diëten die als doel hebben om af te vallen. Sommige diëten gaan uit van een hoog koolhydraat en een laag vet gehalte in de voeding, terwijl anderen uitgaan van een laag koolhydraat en een hoog vet gehalte. Beide diëten lijken een positief effect te hebben op de behandeling van overgewicht, maar tot voor kort was er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar het verschil in de psychologische effecten.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de stemming bij mensen die een laag koolhydraat dieet volgden minder positief was. Van de 106 deelnemers aan het onderzoek, met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar, gingen voor één jaar 55 aan een laag koolhydraat, hoog vet dieet en 51 aan een hoog koolhydraat, laag vet dieet. In de loop van het jaar werden de gemoedstoestand en cognitieve functies getest.

Na één jaar was bij beide groepen het gewichtsverlies hetzelfde, gemiddeld 13,7 kilogram. Ofschoon beide groepen aanvankelijk een verbetering van de stemming ervoeren bleef de stemming bij de deelnemers die het laag vet dieet hadden gevolgd na één jaar op gelijke hoogte. De gemoedstoestand van de andere groep keerde na verloop van tijd weer terug naar minder positieve waarden.

Het is niet duidelijk waardoor deze terugval in stemming zich voordoet. Het kan zijn dat een laag koolhydraat dieet sociaal meer negatieve invloed heeft, aangezien het normale westerse dieet vol zit met koolhydraat. Het kan ook zijn dat de strikte regels verbonden aan een laag koolhydraat dieet van negatieve invloed zijn. Het kan ook liggen aan het effect van inname van proteïne en vetten op de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Serotonine is een neurotransmitter die gerelateerd is aan het psychologisch functioneren.

Er is geen bewijs gevonden voor een verschil in effect op de cognitieve functies tussen de twee diëten. Bron: ScienceDaily.com

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.