Het einde van de wereld nadert volgens Maya voorspellingen, en de 2012 Apocalyps marketing vaart er wel bij.

De rampenfilm ‘2012’, overlevingspakketten, documentaires, en bijna 200 boeken die het ‘echte’ 2012 verhaal vertellen zijn op de markt gebracht. En je kunt op het internet tot 21 december 2012, de voorlopige dag des oordeels, websites en producten gewijd aan het onderwerp bekijken en dan zie je nog waarschijnlijk slechts een klein gedeelte van alles wat daar aangeboden wordt.

Maar te midden van de hele hype zijn er mensen die een echte angst ontwikkelen voor de nabije toekomst. Er zijn zelfs mensen die overwegen zichzelf en zelfs hun kinderen om het leven te brengen, omdat ze het einde van de wereld niet mee willen maken.

Een deel van de zorgen worden aangewakkerd door de reclame campagne achter de rampenfilm ‘2012’. Op de site van de distributeur Sony Pictures Entertainment worden uitspraken gedaan door wetenschappelijke organisaties, in persberichten en door 2012 experts die allemaal beweren de waarheid te vertellen over het onvermijdelijke aankomende einde van de wereld.

Volgens Sony Pictures is de reclame echter alleen bedoeld als toevoeging aan de beleving van de film. Er staan dan ook disclaimers op de site dat de uitspraken niet op waarheid zijn gebaseerd. Een nadeel is dat de disclaimers pas later zijn toegevoegd, wat weer voedingsbodem genoeg is voor complot theorieën.

Het internet is een ideale plek voor complot theorieën om gevolg te krijgen. Mensen die denken er verstand van te hebben kunnen hun theorieën vormen en op het internet plaatsten en degenen die overtuigend genoeg kunnen schrijven kunnen gelovigen creëren. Voor sommige mensen is het theoretiseren een soort spel, maar er zijn ook mensen voor wie het serieus is.

Deskundigen wijzen er echter op dat het einde van de wereld al meerdere malen is voorspeld en nog nooit is uitgekomen. Ook de interpretatie van de Maya voorspelling blijkt heel wat ingewikkelder te zijn dan men in de film en op de website van Sony Pictures suggereert. Bron: National Geographic

Ik heb ook al in mijn eigen NLP coachingspraktijk te maken gehad met mensen met een 2012-fobie. Het enge is dat het vaak door geliefden en naasten veroorzaakt wordt.

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.