Antikanker nanotechnologie: Proteïne kan gebruikt worden om radioactieve isotopen naar de tumor te brengen

Albumine, een proteïne dat voorkomt in het bloed, kan gebruikt worden om radioactieve isotopen naar de tumor te brengen waardoor veel van de bijwerking die zich voordoen bij conventionele radiotherapie kunnen worden voorkomen. De in water oplosbare proteïne is in staat om het radioactieve element rhenium-188 met zich mee te dragen. Dit maakt het bij de behandeling mogelijk de drugs af te leveren in het lichaam waar het nodig is. Hierdoor kan men hoge doses op de tumor afsturen zonder dat ander (gezond) weefsel te lijden heeft onder de drugs.

Een team wetenschappers heeft de optimale veilige parameters vastgesteld om de combinatie van albumine en rhenium-188 te maken en ze hebben de algehele stabiliteit getest in het laboratorium. De volgende stap is onderzoeken hoe goed dit soort combinaties te richten zijn op tumorcellen. Verder wil men aantonen hoeveel effectiever deze behandelwijze is ten opzichte van conventionele therapie. Bron: ScienceDaily.com

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.