Wetenschappers hebben een goedkope en eenvoudige methode ontwikkeld waarmee specifieke medicatie met behulp van een drager op nanoschaal direct tot in de tumor gebracht kan worden. Bij proeven op dieren is gebleken dat de tumoren na één behandeling waren verwijderd. Na aflevering van de medicatie breekt de drager af in schadeloze bijproducten. Dit heeft als effect dat de ontvanger (het organisme met kanker) veel minder last heeft van bijwerkingen van de medicatie dan wanneer de medicatie zonder drager in de bloedbanen wordt geleid.

Bloedaderen zijn betrekkelijk poreus met als gevolg dat toegediende medicatie onderweg naar de tumor ook in andere delen van het lichaam terecht komt, waardoor ongewenste bijwerkingen zich voordoen. De nanoformulering zorgt ervoor dat de medicatie directer naar de tumorcellen wordt gebracht. Dit heeft als gevolg dat er hogere doses bij de tumor terecht kan komen, waardoor de tumorbestrijding efficiënter wordt. Bovendien zijn de bijwerkingen van de chemotherapie sterk verminderd.

De methode die is ontwikkeld zorgt er onder andere voor dat de medicatie zich bindt aan de drager. Deze stap blijkt goedkoop en makkelijk uitvoerbaar te zijn. Eén van de belangrijke eigenschappen van de drager is dat de medicatie oplosbaar wordt in water, iets wat medicatie zelf meestal niet kan. Als het is opgelost kan het beter de cellen binnendringen, waardoor het gerichter te werk kan gaan. Uit proeven op muizen is gebleken dat de dieren die behandeld werden met medicatie verbonden aan een nanodrager beduidend hogere overlevingskansen hadden dan de dieren waarbij de medicatie op zichzelf moest opereren.

De wetenschappers willen in de toekomst proberen de mogelijkheden van de methode uit te breiden. Ze willen bereiken dat de methode toepasbaar wordt bij verschillende soorten kanker en in verschillende organen. Bron: ScienceDaily.com

[Commentaar: We staan aan de vooravond van een biomedische revolutie die de komende dertig jaar ervoor gaat zorgen dat we veel gezonder blijven en langer in goede gezondheid blijven leven. Wat dat betreft zijn de mensen die vandaag de dag leven een overgangsgeneratie. Het is dus zaak om zo gezond als mogelijk te blijven. Daarvoor is het cruciaal om plezier te maken, te ontspannen en vrij te zijn van problemen zoals angst, stress of verdriet. Maar gezonde voeding is ook van groot belang. Speciaal hiervoor heb ik een gratis rapport gemaakt waarin de belangrijkste afwegingen staan rond het al dan niet slikken van multi-vitamines. Wanneer je meer wilt weten over de wetenschappelijke onderbouwing van multi-vitamines, vraag dan het onderstaande rapport op.
Categories: Breinnieuws

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.