Dit is een herdruk van nieuwsbrief #122 oorspronkelijk verzonden op woensdag 24 oktober 2007

Een affirmatie is een zin die je op kan zeggen waar je dan goed door gaat voelen. Ons brein werkt op basis van de vijf zintuigen. Dus zijn we met NLP vaak bezig om ervoor te zorgen dat je positieve beelden naar voren haalt, maar ook positieve gedachten. Een manier om dat te doen is gebruik te maken van een affirmatie. Zo heb ik voor elk van de drie belangrijkste zintuigen (horen, zien en voelen) op mijn “Leer je goed voelen CD” een techniek staan om negatieve patronen te stoppen en te vervangen door positieve patronen.

De affirmatie die ik op die CD gebruik is de volgende. “Ik accepteer dat ik me ..... voel, maar ik blijf rustig en kalm want ik voel me veilig.” Op de puntjes vul je dan het nare gevoel in waar je vanaf wilt komen. Het effect is dat de meeste mensen bij het opzeggen van deze zin rustiger en kalmer worden. Dat kan dan vaak net de ruimte bieden om met een andere NLP techniek het slechte gevoel definitief te stoppen en je weer goed te gaan voelen.

Je ziet meteen een aantal belangrijke eigenschappen van affirmatie. In de eerste plaats wordt niet het negatieve ontkent, maar het positieve juist benadrukt. Dus “kalm en rustig blijven” in plaats van “niet bang zijn”. Dat laatste werkt alleen maar averechts. Daarnaast is er het slim gebruik van het woordje “maar”. Veel trainingen leer je dat je nooit “maar” mag zeggen. Ik reageer dan meestal met de vraag: “Maar waarom niet?”

Wat er gebeurt met het woordje “maar” is dat het ontkracht wat je daarvoor gezegd hebt. Een prima middel dus om negatieve onzin te ontkrachten. Leer jezelf aan om elke keer dat je iets negatiefs denkt er direct “maar” achter te zetten. Dan komen de “ja, maar” zegger opeens in heel ander daglicht te staan. Denk je een keer: “dat kan ik helemaal niet”, dan is het goed om meteen door te denken met “, maar ik ga het toch uitproberen om te zien wat ik er wel van bak.” bijvoorbeeld.

Ook woorden als “blijven” en “want” helpen goed omdat zij suggereren dat de situatie al heel anders was en dat er goede redenen zijn waarom je je binnenkort een stuk beter gaat voelen. Bewust snap je best dat het logisch gezien misschien niet helemaal klopt, maar je onbewustzijn heeft toch de neiging om het waar te maken. Een proces waar NLP keer op keer gebruik van maakt.

Speciaal voor jou heb ik nog een extra hoopvolle affirmatie gemaakt. Om deze persoonlijke boodschap te lezen, ga je hier heen: www.geefhoop.nl

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.