De afgelopen jaren heb ik via de website www.nlpkring.nl een platform geboden aan alle mensen die bij mij de NLP Practitioner en/of NLP Master Practitioner gevolgd hebben. Ik ben ervan overtuigd dat je tijdens een NLP training alleen voor iemand de machine kan bouwen en inwerking kan stellen, maar dat mensen vooral het zelf moeten blijven doen. Om dat proces maximaal te ondersteunen is er de NLP Kring website. Daarnaast zijn er veel mensen die mijn NLP opleiding volgen om vervolgens als zelfstandig coach aan de slag te willen. Omdat NLP coaches precies weten hoe ze met eenvoudige technieken ingewikkelde problemen moeten aanpakken, is NLP Kring ook voor hen een platform om zich te promoten. Hier zijn namelijk coaches die je vertellen hoe je stap voor stap problemen rond angst, depressieve gevoelens, stress of woede aanpakt.

Echter bij de lancering van de eerste NLP Kring website bleek tot mijn verbazing er veel mensen zich inschreven die de NLP opleiding helemaal niet bij mij gevolgd hadden. Kennelijk is er een grote behoefte aan een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, contacten leggen, vragen stellen en laagdrempelig een coach kunnen benaderen. Daarom heb ik in de tweede opzet NLP Kring veel ruimer opgezet zodat iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp NLP mee kan doen. Dat is de afgelopen vijf maanden zo succesvol geworden dat ik besloten heb om al deze activiteiten onder te brengen in een aparte stichting zodat er enigszins een onderscheid komt tussen de for profit activiteiten van TIOUW en de non-profit activiteiten van Stichting NLP Kring. Overigens draag NLP Kring nog wel dezelfde visie op NLP als dat TIOUW dat doet. Niet alleen omdat ik diep overtuigd ben dat deze versie van NLP het meest effectief is, maar ook omdat ik weet dat dit de versie van NLP is die dr. Richard Bandler voor staat.

Met de komst van Stichting NLP Kring, heb ik ook, zoals het hoort, een manifest geschreven. In dit manifest wordt de visie en missie van Stichting NLP Kring behandeld, maar wordt toch vooral ook de vraag beantwoord: "Wat is NLP?" Want er zijn vele pogingen gedaan om te beantwoorden wat NLP is, maar ik ben toch blij met de richting die het manifest geeft op die vraag: wat is NLP?

Om het manifest van Stichting NLP Kring te lezen, ga je naar: het manifest van Stichting NLP Kring: visie, missie en wat is NLP
Wil je meedoen met het platform van NLP Kring, dan is de aangewezen locatie: Stichting NLP Kring
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.