Dit is een herdruk van nieuwsbrief #91 oorspronkelijk verzonden op woensdag 7 februai 2007

In de jaren zeventig is Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) bedacht als tegenbeweging tegen de psychologie. In tegenstelling met de psychologie die alles zo objectief mogelijk probeert te maken, ging NLP juist uit van de subjectieve beleving van mensen. Niet wat objectief meetbaar is met statistisch onderzoek, maar hoe je je problemen zelf ervaart.

Een collega van mij maakt veel gewag van zogenaamde irreëele angsten. Maar voor NLP is het juist belangrijk dat als iemand wat voor angst dan ook heeft je zijn beleving van die angst serieus neemt en gaat onderzoeken hoe je zijn subjectieve beleving van die angst zo kan veranderen dat hij het probleem niet meer serieus neemt en er zelfs om kan lachen. Dan kom je er op een goede manier overheen.

Maar de psychologie heeft ook de persoonlijkheid over het hoofd gezien. Nog steeds worden alle “labels” en “diagnoses” op mensen geplakt zonder rekening te houden met hun persoonlijkheid. Lang niet alle depressies, angsten, fobieën worden door iedereen op een zelfde manier beleeft ook al hebben ze telkens hetzelfde psychologische labeltje. In mijn ervaring heeft iedereen zijn eigen probleem weer op een heel eigen manier, maar tegelijkertijd wel met een duidelijke inkleuring door de persoonlijkheid in de vorm van het Enneagramtype.

Kennis van het Enneagram verklaart veel over hoe mensen de werkelijkheid beleven. Vandaar dat met de combinatie van NLP en het Enneagram je op een ideale manier in staat bent om snelle veranderingen te bewerkstelligen. Op die manier ben je twee stappen voor op mensen die tevergeefs met psychologie proberen problemen op te lossen. Het gaat immers om je eigen persoonlijkheid en de manier waarop jij de wereld ervaart.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.