Dit is een herdruk van nieuwsbrief #84 oorspronkelijk verzonden op zaterdag 9 december 2006

Zoals je misschien weet of niet, maak ik gebruik voor mijn werk gebruik van drie pilaren, namelijk het Enneagram, NLP en het werk van Nietzsche. Deze drie pilaren hebben elk hun eigen credo, die als volgt klinken:

1)Het Enneagram: Ken Uzelf. Natuurlijk geeft het Enneagram ook aan hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen, maar daar is NLP veel krachtiger voor. Maar het Enneagram geeft wel heel mooi aan hoe je persoonlijkheid in elkaar steekt en welke problemen en valkuilen daarmee te maken hebben.
2)NLP: Wordt Wie Je Wilt Zijn. NLP is de wereld van de onbeperkte mogelijkheden. Alles is mogelijk als je jezelf er maar voor inzet.
3)Nietzsche: Wordt Wie Je Bent. Er is te weinig ruimte in een nieuwsbrief om duidelijk te maken wat Nietzsche hier precies mee bedoelt, maar het volstaat dat worden wie je werkelijk bent een van de belangrijkste thema's in het werk van Nietzsche is.

Ogenschijnlijk lijken deze drie credo's elkaar tegen te spreken. Worden wie je bent of worden wie je wilt zijn. Of erachter komen wie je bent. Vandaar dat ik het belangrijk vind om met name de tegenstelling tussen het Enneagram waarbij je vasthoudt aan je eigen persoonlijkheid en NLP waarbij je juist de onbegrensde mogelijkheden beschouwt, te overbruggen en deze twee voor mij zeer praktische methoden met elkaar te verenigen.

Bij mij komen NLP en het Enneagram bij elkaar in het idee dat “Onbeperkt Jezelf” heet. Waar je aan de ene kant je eigenheid en eigen persoonlijkheid behoudt, maar tegelijkertijd met NLP zeer effectief jezelf gezonder maakt en je onbeperkte mogelijkheden gaat verkennen.

Natuurlijk is dat proces geen sinecure. Vandaar dat ik er een heel boek over geschreven heb. Het boek heet natuurlijk “Onbeperkt Jezelf” en komt in het voorjaar van 2007 uit in Nederland, de Verenigde Staten en Engeland.

In het boek beschrijf ik mijn hele methode om NLP en het Enneagram op een zinnige wijze te integreren. Aan bod komen de volgende onderwerp:
- Je eigen Enneagramtype bepalen en dat van andere mensen.
- De link tussen je persoonlijkheid, Enneagramtype en typische psychische problemen en valkuilen
- De link tussen de officiële ICD-10 persoonlijkheidsstoornissen en de negen Enneagramtypes
- Hoe verhouden stress, angst, depressie en woede zich met elkaar.
- De belangrijkste NLP technieken om de veel voorkomende problemen en valkuilen op te lossen
- Welke NLP interventie gebruik je bij welk Enneagramtype.

wanneer je dit boek wilt bestellen, klik dan hier
.

Abonneren op de nieuwsbrief doe je met het volgende formulier:
(Nota Bene: Ik heb groot respect voor jouw privacy and zal nooit op wat voor manier dan ook jouw email met andere delen. Nooit. Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen, zonder vragen of wat dan ook je gegevens laten verwijderen.)
Categories: Enneagram

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.