Veel moeite is er de afgelopen jaren gedaan om mensen duidelijk te maken dat ze hun Cholesterolgehalte moesten verlagen. Bekend is natuurlijk dat Becel tal van margerines heeft geprobeerd te ontwikkelen die je Cholesterol naar beneden brachten (hoewel Becel nu ook niet gezond blijkt te zijn).

Er zijn echter twee soorten Cholesterol, LDL en HDL. LDL is slecht. HDL is goed.

het bestrijden van LDL is nu zo succesvol gebleken dat er weinig gezondheidsverbeteringen op dat vlak te verwachten zijn. Vandaar dat wetenschappers zich nu gaan richten op manieren om je goede Cholesterol te verhogen.

Iets wat ze bij de Life Extension Foundation overigens al lang weten hoe je dat moet doen.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.