Op zaterdag 14 april ga ik samen met Ben Mack een workshop over Entrainment geven. Ben komt speciaal uit de VS naar Amsterdam om met mij te trainen. Ben Mack heeft veel over Entrainment geleerd van Buckminster Fuller, een Amerikaanse pionier op tal van diverse gebieden. Buckminster Fuller is onder andere degene die de overbekende term "synergie" bedacht heeft. Dr. Richard Bandler de bedenker van NLP heeft ook veel met Buckminster Fuller samengewerkt.

Zelf heb ik veel over Entrainment geleerd van professor McWhinney en natuurlijk door mijn eigen ervaring met NLP. In deze workshop gaan Ben en ik dieper in op hoe Entrainment werkt, hoe je dit zelf merkt in bijvoorbeeld je werk of relaties en op wat voor manier je beter kan worden om Entrainment te gebruiken om mensen op een positieve manier te beinvloeden. Op de workshop leer je:

- Hoe Entrainment werkt en hoe je hier gebruik van kan maken
- Wat de invloed is van Entrainment op de manier waarop je (o.a.) je werk beleeft. (Het gevoel van niet op je plek te zitten).
- Hoe je door middel van Entrainment non-verbaal kan communiceren met andere mensen zodat ze jouw gemoedstoestand overnemen.

Het tarief voor deze dag is 179,- euro. De datum is dus zaterdag 14 april van 10.00 tot 17.00 (met een uur lunchpauze. Lunch is niet inbegrepen.) Omdat het om een eenmalige workshop gaat over en bijzonder onderwerp is de verwachting dat veel mensen hier naartoe willen. Schrijf je dus zo snel mogelijk is want vol is vol. Inschrijven kun je met het volgende formulier: http://tiouw.nl/ben.php
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.