Naar aanleiding van de Intensieve NLP Clinic kreeg ik de volgende reactie:

"Ik ben heel positief, vond het een leerzame clinic en het was goed om
het geleerde direct in de praktijk te brengen. Ik merkte aan een
aantal mensen om mij heen dat zij de input te veel vonden maar dat
gold niet voor mij. Je had een duidelijke structuur in je verhaal en
naar mijn idee kreeg je iedereen in de zaal ook mee. Wat betreft de
trance was ik daarna in opperste staat van wakker en allertheid en
merk dat dit deze week ook zijn inpact op mij heeft, zo had ik deze
week geen afterdinnerdips."
Categories: Ervaringen met NLP

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.