Wetenschappers hebben een muis ontdekt die immuun is voor kanker. Hoeveel je deze muis ook in contact bracht met de meest kankerverwekkende stoffen of zelfs zeer aggressieve kankercellen, de muis weigert om kanker te krijgen.

Niet alleen dat, maar wanneer men door bloedtransfusie muizen die wel ernstig kanker hebben het bloed geeft van de immune muis, dan genezen deze muizen met kanker helemaal. Sterker nog ze krijgen zelfs ook nog een levenslange immuniteit tegen kanker.

Natuurlijk allemaal leuk en aardig voor de muizen, maar gelukkig is de kans groot dat men in staat is aan de hand van alle kennis die we opdoen met de muizen om hetzelfde te bereiken, maar dan voor mensen. Want ook al lijken we niet op muizen (sommige lijken inderdaad wel op ratten, dat geef ik toe), in de biologie is een muis al bijna een mens.

Het oorspronkelijke onderzoek kun je hier vinden. Let op, dit gaat over spontane genezing. Iets wat nu al niet alleen bij muizen voorkomt, maar ook bij mensen.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.