Als je de positieve verhalen over de aankomende medische revoluties moet geloven dan komt er een einde aan tal van ziektes de komende jaren. Door de komst van DNA-medicijnen en nanotechnologie zullen we een stuk langer gezond blijven.

Maar ongelukken blijven gebeuren. Gelukkig is men ook bezig op dat vlak om ervoor te zorgen dat je grotere overlevingskansen hebt. Het onderzoek spits zich toe tot het zo snel als mogelijk je lichaam flink afkoelen omdat dan de afbraak van vitale functie zeer langzaam gaat.

Wetenschappers zijn er nu ingeslaagd om bij varkentjes het overgrote deel zo'n drie uur sterk gekoeld te houden en daarna weer te laten leven. Deze technieken zullen de komende jaren verder ontwikkeld worden voor mensen en onderdeel uit gaan maken van trauma teams.

Op die manier zul we nog langer en gelukkig leven.
Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.