Dankzij die handige "automatische piloot" hoeven we niet alle dagelijkse handelingen bewust uit te voeren. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de wandeling naar de supermarkt ineens opmerken dat je ongemerkt al een deel van de route hebt afgelegd.

De handelingen waartoe de automatische piloot je aanzet, zijn echter niet altijd de juiste. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer je vergeet af te slaan op een kruispunt waar je normaal gesproken rechtdoor gaat, of opeens in de badkamer staat op weg om iets te pakken boven. Onderzoek toont nu aan dat aan je hersenverbindingen is af te zien of je makkelijk kunt afwijken van automatische gewoontes wanneer de situatie daar om vraagt.

Voer voor filosofen dus - want die zijn vast het minst met onbewustzijn bezig. Of..?

Drie├źntwintig jongvolwassen proefpersonen namen deel aan een computerspel waarin ze leerden om na blootstelling aan een prikkel een bepaalde handeling uit te voeren om een beloning te krijgen. Zodra ze zich de verschillende handelingen eigen hadden gemaakt, veranderden de spelregels, soms ingrijpend, soms meer subtiel. Zo leidde een deel van de handelingen ineens tot strafpunten in plaats van tot beloning.

MRI-scans toonden aan dat de sterkte van een specifieke groep hersenverbindingen bepaalde in hoeverre de proefpersonen in staat waren hun gedrag aan te passen.

In de gewoontedieren was de verbinding tussen de premotor cortex en de putamen posterior het sterkst. Was de proefpersoon daarentegen juist goed in staat om het gedrag op de nieuwe situatie aan te passen? Dan bleek juist de verbinding tussen de ventromediale prefrontale cortex en de nucleus caudatus juist sterker.

Op zich verwachten we dit soort verbanden wel, en mensen weten bovendien wel van zichzelf of zij wel of geen gewoontedieren zijn - of soepmensen bijvoorbeeld. Daarvoor is het niet interessant. Maar waar dit soort onderzoek telkens weer aan bijdraagt, is het prachtige raadsel van het bewustzijn en het nog veel prachtiger raadsel van het onbewustzijn.

Toekomstig onderzoek moet de relatie tussen de hersenen en automatisch gedrag bij dwangstoornissen beter in kaart te brengen.

Sanne de Wit, onderzoeker: "Wij denken dat deze balans tussen de hersenverbindingen bij dwangpati├źnten ernstig verstoord is. Ook bij verslaafden en personen met problemen als obesitas verwachten we een soortgelijke structurele verstoring. Het zou goed kunnen dat juist die verstoring leidt tot compulsief gedrag."

Bron: NWO


Categories: Breinnieuws

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    Overzicht wetenschappelijk nieuws over het brein
    Wat ik doe is niet wetenschappelijk, maar dient wel in lijn te zijn met de wetenschap en op zijn minst nergens in tegenspraak met de wetenschap te zijn. Vandaar dat ik nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten houd en hier de meest interess ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA