Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #181 van maandag 23 februari 2009

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld omdat wetenschappers op zoek waren naar een manier om excellent gedrag in kaart te brengen.

Zij hadden namelijk ontdekt dat er een wereld van verschil zat tussen een aantal briljante therapeuten en hun leerlingen. In de jaren vijftig en zestig bereikten onder meer Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Erickson magie met hun cliënten. Zij praten een relatief groot aantal uur met hun cliënten en de problemen waren verdwenen.

Deze grote therapeuten dachten te weten wat hun geheim was en zij formuleerden op basis hiervan hun eigen theorieën. Maar bij de cliënten van hun leerlingen bleken de theorieën niet te werken. Of het nu ging om Gestalttherapie (Perls), gezinstherapie (Satir) of hypnotherapie (Erickson), studenten bereikten niets tot praktisch niets. Kennelijk zat het geniale van de grote therapeuten niet in hun theorie, maar lag het elders. Dat is de reden dat Dr. Richard Bandler opnames is gaan maken van sessies om te ontdekken wat de magie nu wel was. Hij ontdekte dat alle drie de grote therapeuten hetzelfde deden, namelijk gebruik maken van het zogenaamde meta-model.

Aan de hand van het meta-model ontdekte hij dat mensen zichzelf beperkingen oplegden die meer te maken hadden met hun subjectieve beleving dan met de objectieve werkelijkheid. Door middel van taalpatronen, specifieke technieken en hypnotisch taalgebruik bleek het mogelijk te zijn ervoor te zorgen dat mensen de objectieve werkelijkheid anders gingen ervaren. Zo anders dat de problemen verdwenen. Het bijzondere van het meta-model is dat Bandler daarmee niet alleen ontdekte wat de magie van de grote therapeuten was, maar dat het er ook voor zorgde dat je deze gaven op een makkelijke en eenvoudige wijze aan andere mensen kon leren.

Dat is waar NLP nog steeds in grote mate om draait: op zoek gaan naar mensen die ergens geniaal in zijn, dat gedrag in kaart brengen om het vervolgens aan andere mensen te leren. Dat heeft ook tot gevolg gehad dat NLP de afgelopen dertig jaar steeds verder ontwikkeld is. Had men in de jaren zeventig een manier gevonden om een fobie in 45 minuten op te lossen, in de loop der jaren is deze techniek vereenvoudigd waardoor het nu nog maar zo'n 15 minuten duurt. Toen ik dr. Richard Bandler voor het eerst aan het werk zag, was mij meteen duidelijk dat de man geniaal was. En dat er een enorme kloof was tussen wat ik kon en wat hij kon.

Gelukkig heeft NLP het vermogen om excellent gedrag helder en duidelijk aan andere mensen te leren, waardoor ik meer en meer het excellente gedrag van dr. Richard Bandler geleerd heb. Met het goede gevolg dat ik mij veel beter voel, mijn leven een betere richting op stuur en stapje voor stapje mijn eigen droom realiseer. NLP zorgt ervoor dat je de tools in handen krijgt die daarvoor nodig zijn.

Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA