Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #162 van donderdag 18 september 2008

Vandaag een wat langere nieuwsbrief dan anders omdat ik graag het onderwerp “relaties en het Enneagram” wat meer ruimte geef. Zoals je misschien weet heb ik begin dit jaar de link ontdekt tussen het Enneagram, een persoonlijkheidsleer waarbij je alle mensen verdeeld in negen types, en de Big Five. De Big Five is het resultaat van psychologisch onderzoek dat aangeeft dat alle persoonlijkheidskenmerken teruggebracht kunnen worden tot vijf basisbegrippen. Deze begrippen zijn eigenlijk schalen waar je sterk of zwak op scoort.

De vijf schalen zijn:
- Veel of weinig stress
- Gericht op theorie of gericht op praktijk
- Sociaal of individualistisch
- Spontaan of gedisciplineerd
- Extravert of introvert

Op zich heb je weinig aan de Big Five omdat je score niet aangeeft hoe je je leven beter kan inrichten, noch een richting geeft hoe je jezelf kan ontwikkelen. Iets wat je met het Enneagram wel kan. Daarnaast is zo'n score een momentopname, terwijl je met je Ennegramtype een hele dynamiek krijgt die aangeeft hoe je reageert in tijden van stress of juist ontspanning. Maar door de koppeling is het voor mij wel mogelijk om onderzoeksresultaten van Big Five onderzoek te gebruiken binnen het Enneagram.

Zo is er onderzocht welke mensen het beste bij elkaar passen. Nu zegt het Enneagram daar ook wel iets over. Mijn ervaring is dat alle Enneagram typen goed met elkaar kunnen samenleven of werken. Alleen zijn er sommige types waarbij je in eerste instantie wat irritatie voelt of andere types waar je even de handleiding goed moet doornemen. Er zijn allerlei boeken die wat anders zeggen, maar het doel van het Enneagram is juist om goed met andere mensen te leren omgaan. Het Enneagram geeft daarbij aan waar je op moet letten. Marie-Jose, mijn fantastische partner, is net als ik een type 3 Succesvolle Werker. In theorie gaat dit volkomen fout. Beide partners gaan tegen elkaar opbieden wie het succesvolst is en dat torpedeert de relatie. In de praktijk loopt het echter anders omdat wij dit patroon herkennen en het stoppen. Ik geef meteen toe dat Marie-Jose succesvoller is dan ik.

Het nieuwe Big Five onderzoek onder 6000 Duitse koppels geeft aan dat in tegenstelling tot het gezegde “opposites attracts” juist mensen die hetzelfde scoren in de Big Five goed bij elkaar passen en lang bij elkaar blijven. Daarbij maakt stressniveau en introvert/extrovert niet uit, maar theoretische mensen passen goed bij elkaar en praktische mensen passen goed bij elkaar. Sociale mensen passen goed bij elkaar en twee individualisten passen goed bij elkaar. Tenslotte passen spontane mensen goed bij elkaar en gedisciplineerde mensen passen ook weer goed bij elkaar. Heb je alle drie deze eigenschappen hetzelfde dan gaat het helemaal goed. Vertaal je dit naar het Enneagram, dan betekent dat dat relaties van nature vooral goed gaan met je eigen Enneagramtype en je twee vleugels.

Dat betekent niet dat alle andere relaties gedoemd zijn te mislukken, maar dat je met kennis van het Enneagram extra goed moet opletten op mogelijke irritaties en deze snel oplossen. Begrip hebben voor elkaars anders zijn en kennis van het Enneagram gebruiken om elkaars valkuilen te vermijden.

Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA