Dit is een herdruk van de TIOUW Nieuwsbrief #160 van dinsdag 2 september 2008

Het onderwerp waar ik studenten les in gaf op de faculteit Wijsbegeerte was de vraag: “wat moeten wij van onszelf denken”. Het programma duurde zes weken en elke week ging het, zoals typisch is voor filosofen, over een van de woorden van deze vraag. Dus week 1 ging over “wat”, week 2 ging over “moeten”, week 3 ging over “wij” en zo verder. Dat had mijn hoogleraar filosofie slim bedacht.

Toch wordt deze vraag steeds relevanter door nieuw neurologisch onderzoek. Bij een experiment kan men soms al tot zeven seconden voordat iemand kiest zien dat hij een keuze gaat maken. Wat zegt dat over de vrije wil van mensen. Wij ervaren onszelf vooral door ons zelfbewustzijn. Maar een groot deel van wie wij zijn wordt bepaald door onbewuste breinprocessen waar we geen weet van hebben. Zaken als ademen, eten verteren, bloed rond pompen wordt continu gedaan zonder dat we ons daar heel bewust van zijn. En gelukkig maar: het leven zou een stuk minder leuk zijn als je de hele dag bewust moest ademhalen, eten verteren en bloed rond pompen. Je kunt jezelf zelfs afvragen of je zo überhaupt wel kan leven. Misschien was je wel zo bewust bezig met ademhalen, dat je niet aan eten en drinken toekwam.

Toch gaat het soms mis. Of het nu gaat om psycho-somatische klachten of om oude vastgeroeste negatieve patronen, soms vinden er in ons onbewustzijn processen plaats waar we weinig aan hebben. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat ervan uit dat zulke processen altijd ontstaan zijn in een poging van het onbewustzijn om je te beschermen. Er houdt niemand meer van je dan je eigen onbewustzijn en het waakt dan ook over je voortbestaan. Alleen heeft je onbewustzijn meestal niet geleerd hoe het meest effectief met tal van problemen om kan gaan. Elke oplossing is dan goed en zodra het onbewustzijn door krijgt dat je blijft leven (en dat is eigenlijk altijd zo in onze geciviliseerde maatschappij) dan blijft het dit negatieve patroon herhalen omdat gebleken is dat het een keer gewerkt heeft. Ook al voel je er slecht onder, je onbewustzijn is alleen geïnteresseerd in je voortbestaan.

Dat is ook precies de reden dat de technieken en methoden die NLP gebruikt zo gefocust zijn op ontspanning en neurologische veranderingen. Alleen door te zorgen dat je onbewustzijn leert om op een effectievere manier met je emoties om te gaan en tegelijkertijd het vertrouwen krijgt dat je op die manier veilig blijft, is het mogelijk om je brein te overtuigen negatieve patronen achter je te laten en voortaan automatisch te kiezen voor positieve nieuwe patronen.

Categories: NLP Nieuwsbrief Archief

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA