Er zijn drie technieken m.b.t. gedachten die allemaal een andere rol spelen:

1) Sexy stem techniek. Deze techniek ontkracht een negatieve gedachte door er een belachelijke klank aan te geven. Door de belachelijke klank mislukt het voor het brein om de negatieve gedachte serieus te nemen waardoor deze verdwijnt. Het brein kan namelijk moeilijk belachelijke gedachten vasthouden. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom een komiek grappen moet blijven vertellen om de zaal aan het lachen te houden. Het is erg moeilijk voor het brein om anderhalfuur dubbel te liggen over een grap die slechts één keer is verteld. Over het algemeen geldt dat hoe sneller het brein ophoudt problemen serieus te nemen hoe sneller de problemen zelf ook verdwijnen. Met de sexy stem techniek pak je dus de manier waarop je de negatieve gedachte beleeft aan.

2) Anti-relativeren. Door de negatieve lading van een negatieve gedachte sterk bewust te overdrijven wordt het ongeloofwaardig en komt het onbewustzijn in opstand met een tegen reactie dat het allemaal wel meevalt. Met anti-relativeren zorg je ervoor dus dat de inhoud van de negatieve gedachte verandert. Niet door zelf iets anders te gaan denken zoals ze bij affirmaties doen (want dat blijkt maar voor zo'n 5% van de mensen te werken), maar door zelf een anti-reactie op te wekken in het brein door de negativiteit van de boodschap sterk te overdrijven en in het belachelijke te trekken. Door dat laatste ondersteunt anti-relativeren ook weer de sexy stem techniek.

3) Shut the fuck op mantra. De derde techniek om grip op negatieve gedachten te krijgen is het Shut the fuck up mantra. Alle mantra's trainen je brein om minder gedachten vanuit het onbewustzijn op te laten komen doordat het brein getraind wordt om één gedachte vast te houden. Dat alleen al voorkomt een hoop negatieve gedachten. Daarnaast zorg je ervoor door als mantra "Shut the fuck up" te kiezen dat je onbewustzijn ook een heldere en duidelijke boodschap krijgt: het is beter om geen irrelevante gedachten te creëren en naar het bewustzijn te sturen.De combinatie van deze drie is de beste manier om negatieve gedachten te stoppen: met de sexy stem techniek stop je een acute negatieve gedachte waar je last van hebt. Met het anti-relativeren wek je een tegenkracht op en met het Shut the fuck up mantra voorkom je nieuwe negatieve gedachten.

Categories: Encyclopedia

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    Oplossingen voor problemen encyclopedie
    Hartelijk welkom bij de encyclopedie voor oplossingen voor psychische en psycho-somatische problemen. Dit is nog een werk in uitvoering. Vooralsnog zijn er de volgende onderwerpen: A ADHD Afvallen Angst Autisme B Baan vinden Bi-seksualiteit ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA