Wanneer je binnen NLP in Nederland en België iets wil zeggen over overtuigingen is het goed om je eerst te beseffen dat heel veel wat er in het Nederlandse NLP wereldje over overtuigingen gezegd wordt het gevolg is van een verkeerde vertaling van het Engelse woord "belief". Een overtuiging is daar een veel te sterke vertaling van. Als je "overtuiging" terug vertaalt naar het Engels wordt het geen "belief" maar "conviction" en de Engelse hebben de leuke uitspraak "convictions convict" oftewel je overtuigingen veroordelen je. En dat is zeker waar want wanneer je ergens een rotsvaste overtuiging in hebt dan ben je veroordeeld tot dat standpunt en mis je de flexibiliteit die bijna altijd handig en verstandig is om goed met het leven om te gaan. Vandaar dat het zo slecht is indien slechte NLP opleidingen mensen proberen, met wat ik oppomp NLP noem, om ze overtuigingen te geven die weliswaar positief zijn, maar ook rotsvast. In het kader van als je het maar hard genoeg gelooft dan is het ook zo. Dat is voor een tijdje aardig, maar zodra de werkelijkheid anders blijkt te zijn, missen mensen de flexibiliteit om goed met veranderende omstandigheden om te gaan. Goede NLP helpt mensen om hun negatieve rotsvaste overtuigingen af te breken naar het niveau van zou kunnen of zou niet kunnen. Juist dan bouw je de flexibiliteit in die nodig is om goed om te kunnen gaan met veranderende omstandigheden.

Maar in heel veel gevallen gaat het allerminst om een overtuiging, maar om iets wat iemand gelooft. Zo geloof ik dat het vandaag droog blijft, maar als het vandaag gaat regenen zal ik allerminst geschokt zijn. We leven immers in Nederland! Dingen die mensen geloven, komen veel meer voor en zijn veel minder sterk dan rotsvaste overtuigingen. Met NLP is het dan ook veel gemakkelijker om als mensen negatieve dingen geloven om ze ervaringen te geven die ervoor zorgen dat zij iets anders gaan geloven. Zo had ik ooit een vrouw als cliënt in mijn privé coachingspraktijk die zich al tien jaar niet meer goed had kunnen voelen. Door haar met de gevoelsomdraaitechniek te laten ervaren dat zij zich toch weer goed kon voelen, veranderde haar geloof dat ze zich nooit meer goed zou voelen in één klap naar het idee dat het kennelijk toch nog mogelijk was! Voor haar een openbaring en voor mij het teken dat haar idee dat zij zich nooit meer goed zou kunnen voelen slechts om iets wat zij geloofde ging en geenszins om een rotsvaste overtuigingen.

Soms hebben mensen natuurlijk wel een rotsvaste overtuiging en in dat geval is in bijna alle gevallen de NLP Schwissshh techniek de juiste aanpak. De reden is namelijk dat een rotsvaste overtuiging over de inhoud gaat. Iedereen heeft de rotsvaste overtuiging dat morgen de zon op komt. Die overtuiging wordt in het brein, als biocomputer die zintuiglijke data verwerkt, gestalte gegeven in de vorm van een beeld dat bij de meeste mensen rechtvoor hen en iets naar boven staat. Omdat bij alles wat het brein doet er altijd tegelijk alle andere zintuigen ook bij zitten, is er dus tegelijkertijd ook sprake van een geur, smaak, geluid en gevoel. Toch draait het bij overtuigingen, in tegenstelling tot iets waar je in gelooft, bijna helemaal om het beeld. De reden is dat alleen in dit beeld je de inhoud van de overtuiging te pakken hebt. Weliswaar kan dat eventueel ook in de vorm van een gedachte die NLP ziet als een intern geluid waarbij je als het ware tegen jezelf aanpraat, maar dat is tekstueel een tekst is vaak te arm om de rijkdom van een rotsvaste overtuiging weer te geven. Vandaar dat het brein de inhoud hoofdzakelijk vormgeeft in de vorm van een beeld. Bij je rotsvaste overtuiging dat de zon morgen opkomt, zit bijvoorbeeld ook een gevoel omdat je het waarschijnlijk prettig vindt dat morgen de zon opkomt, want als dat niet zo zou zijn dan vergaat de aarde en ga je dood en dat voelt meestal slecht. Maar je prettig voelen, zegt helemaal niets over de inhoud van de rotsvaste overtuiging die bij dat prettige gevoel hoort. Iedereen heeft ook de rotsvaste overtuiging dat ademen goed voor mensen is en ook dat voelt prettig. Dus enkel door op gevoel te sturen, leer je niets over over welke overtuiging het nu inhoudelijk gaat. Daar heb je echt een beeld voor nodig.

Het is dan ook een vergissing zoals vaak gebeurd in verouderde en verfrommelde NLP om bezig te gaan het het uitzoeken wat iemands voorkeurszintuig is. Sowieso is het veel effectiever om alle zintuigen te testen met bijvoorbeeld de NLP Test dan om eerst uit te zoeken welk zintuig de voorkeur bij iemand heeft. Dat uitzoeken heeft vaak meer met een angst om fouten te maken dan waar moderne NLP voortstaat, namelijk dat mensen sterk zijn en dat het geen enkele probleem is om fouten te maken omdat fouten maken alleen maar feedback-informatie oplevert om te ontdekken wat wel werkt. Maar in het geval met werken met overtuigingen is het inhoudelijk noodzakelijk om met beelden te werken. Slechte NLPers die daar anders over denken verwarren bijna altijd iets wat iemand gelooft en rotsvaste overtuigingen ten gevolge van de slechte vertaling van het Engelse woord "belief". Verder leer je bij een goede NLP Master Practitioner zoals de mijne om creatief, intuïtief en speels met NLP om te gaan. Sommige slechte NLPers zijn dan zo onder de indruk van NLP op Master niveau dat zij het zicht op de NLP basistechnieken zoals de standaard Schwisshhh uit het oog verliezen. Inderdaad is het zo dat in 10-20% van de tijd je met creativiteit, intuïtie en speelsheid een voor een specifieke cliënt een op maat gemaakte NLP techniek dient te gebruiken om tot een goede oplossing te komen, maar dat laat onverlet dat in 60-70% de oplossing op een hele snelle, gemakkelijke en effectieve manier door een standaard techniek zoals de standaard Schwissshh gebracht wordt. Dat is namelijk de reden dat die technieken tot het standaard repertoire behoren. Het is daarom ook altijd veel beter om heel goed te worden in de standaardtechnieken door daar altijd de focus op te houden zoals je bij mij leert en die standaardtechnieken aan te vullen met creativiteit, intuïtie en speelsheid dan om die laatste leidend te maken. Dat kan weliswaar een stuk saaier zijn dan elke keer iets een nieuw creatief speeltje te maken, maar zorgt voor aanzienlijk meer gemak, effectiviteit en efficiency. Kortom, het zorgt ervoor dat je een echte NLP professional wordt in plaats van dat je alleen maar met NLP speelt.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mij besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    NLP en Hypnose encyclopedie
    Hartelijk welkom bij de NLP en Hypnose encyclopedie. Deze ben ik nog aan het opbouwen. Op het ogenblik staan de volgende termen erin: 3 Drie NLP stromingen 6 6-step reframing A Aantekening maken ABNLP Affirmatie Alles bereiken Altered St ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA