Beoefenaars van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) claimen dat je met NLP elk beroep beter kan uitoefenen. Daar zit een grote kern van waarheid in ook al zijn mij ook gevallen bekend dat mensen na het volgen van een willekeurige NLP cursus juist slechter gingen functioneren in hun werk. Helaas worden er veel onder de noemer “NLP” veel zaken verkocht die niets met NLP te maken hebben.

Maar laten we ons vooral focussen op NLP wanneer het goed gaat. NLP zelf is geen beroep. Puur NLP is een meta-discipline waarmee je excellent menselijk gedrag in kaart brengt. Hierdoor kan je NLP met elk beroep combineren. Iedereen wordt dan beter in dat beroep om de volgende drie redenen:

1) Je leert beter communiceren. NLP omvat twee communicatiemodellen waarmee je enerzijds beter leert om zuiverdere informatie te delen en beter te luisteren naar wat de ander voor relevante dingen te melden heeft. En anderzijds hoe je met hypnotische taalpatronen andere mensen beter kan beïnvloeden. Bij NLP gaan we natuurlijk uit van positieve beïnvloeding, hetgeen in een beroepsmatige omgeving meestal uitermate handig is om goed te kunnen.

2) Je leert beter omgaan met je emoties. Ook dit werkt twee kanten op. Aan de ene kant ga je met NLP beter om met tegenslag waardoor je minder last van stress op het werkt hebt. Aan de andere kant leer je met NLP hoe je je eigen goede gevoelens in kan zetten om mensen te motiveren en te inspireren. Je goed voelen blijkt daar een belangrijke component van te zijn.

3) Tenslotte heeft NLP voor tal van beroepen specifieke NLP strategieën waarbij de zogenaamde best practices in NLP termen in kaart gebracht zijn, zodat je op een gemakkelijke en eenvoudige manier deze best practices kan overnemen. Voorbeelden waar ik mee werk liggen onder andere op het vlak van ondernemers, artsen, coaches, trainers en docenten.

Nu is de kans aanwezig dat ik voor jouw specifieke beroep niet de juiste specifieke NLP strategieën ken. Gelukkig zijn er wereldwijd echter een groot aantal mensen de afgelopen dertig jaar aan de slag gegaan om tal van verschillende NLP strategieën uit te zoeken. Dus vaak is het slechts een kwestie van uitzoeken voor welk specifiek beroep of onderwerp je waar het beste terecht kan.

Om een voorbeeld te geven van hoe een NLP strategie eruit ziet, heb ik een voorbeeldstrategie uitgewerkt. Deze strategie gaat over het goed omgaan met vervelende berichten op internet. Sociale media worden binnen elke beroepsgroep steeds belangrijker en tegelijkertijd vinden de meeste mensen het lastig om zich online te uiten. Met name omdat er met enige regelmaat vervelende berichten online staan. Met deze strategie zorg ik er dagelijks voor dat ik zelf goed omga met alle berichten die ik binnen krijg via Facebook, Linkedin, Twitter of via het forum van stichting NLP Kring. (Als ik nog geen connectie met je maak op een van deze plekken, maak gerust contact met mij via deze moderne media.)

Wanneer je deze uitgewerkte voorbeeldstrategie wilt krijgen, vul dan het onderstaande formulier in om het uitgebreide rapport over NLP strategieën (5000+ woorden oftewel eenvijfde van een klein boek) op te vragen:

Categories: NLP & Enneagram handleidingen

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA