Er zijn nogal wat verschillende wetenschappen. In sommige wetenschappen werken ze aan apparaten die het doen of niet doen. Een computer werkt of hij werkt niet. Maar dat is een vaag gebied. Soms werkt de computer wel maar doet hij toch iets anders dan dat jij wilt dat hij doet. Maar in principe is dat altijd te herleiden tot een te vinden fout die hersteld kan worden. Dit soort wetenschap wordt de natuurwetenschap genoemd. Sinds de komst van de quantum mechanica is deze wetenschap wat minder precies dan voorheen. Bij kleine deeltjes blijken effecten te ontstaan waardoor je die precisie kwijtraakt en je alleen met statistiek het kan bekijken. Op zich is dat geen probleem. Bijvoorbeeld: je kan ook alleen de eigenschappen van een gas statistisch bekijken.

Andere wetenschappen werken geenszins met een model waarin iets werkt of niet werkt, maar met een model waarbij het voor een grote groep werkt. Wat voor een grote groep werkt wordt ook bepaald aan de hand van statistiek, maar dat is een andere statistiek dan in de natuurwetenschappen. Dit worden de sociale wetenschappen genoemd. Hierbij heeft men geen idee hoe iets precies werkt want dan wordt het natuurwetenschappen, maar wil men weten wat grosso modo voor een grote groep werkt. Door deze insteek wordt per definitie uitgezocht wat bij de middelmaat werkt. Men heeft bijna nooit oog voor de Master en Disasters. Sociale wetenschappen gaan uit van een normale verdeling van wat werkt. Een normale verdeling is een grafiek waarbij je bij praktisch niets begint, daarna een soort berg krijgt en dan weer in het bijna niets eindigt. De sociale wetenschappen zijn geïnteresseerd in de berg omdat dat voor de meeste mensen werkt. De Disasters zitten aan het begin in het praktisch bijna niets. Oftewel, er zijn weinig mensen waarbij het zo spectaculair misgaat. De Masters zitten aan het einde van het bijna praktisch niets. Oftewel, er zijn weinig mensen waarbij het zo fantastisch goed gaat.

NLP is geen wetenschap, maar interesseert zich vooral in wat de Masters kunnen (en soms wat de Distasters doen zodat je dat kan vermijden). Daarbij heeft NLP een ideaal ontleend uit de natuurwetenschappen. Kunnen we zoveel van de Masters ontdekken dat wij in principe altijd weten of iets werkt of niet en als het niet werkt waar het aanligt. Dat lukt in de praktijk niet helemaal. Maar per definitie geeft een NLP coach dan zichzelf de schuld omdat in principe NLP net zo dient te werken als een natuurwetenschap: NLP werkt of het werkt niet en als het niet werkt valt uit te zoeken waarom het niet werkt en kan je de fout herstellen. Omdat NLP in de praktijk bij slechts 90% werkt, geven we de schuld van de 10% waar het niet werkt aan de NLP Coach of NLP Trainer. Dan heeft hij zijn werk niet goed gedaan. Net zoals een computermonteur soms zijn werk niet goed doet en daardoor een computer niet werkt.

De 90% mensen waar NLP wel voor werkt, heeft niets te maken met de middelmaat van de sociale wetenschappen. NLP leert hen aan wat de Masters doen in het bijna praktisch niemand gebied van excellent gedrag. Dat is maar goed ook, want de sociale wetenschappen zijn inferieur aan de natuurwetenschappen. Vandaar dat je wel een neiging ziet om van sociale wetenschappen bijvoorbeeld door middel van de neurowetenschappen een exacte natuurwetenschap te maken Psychologie wordt Neuro-Psychologie. Economie wordt Neuro-economie. Maar je nooit ziet dat iemand van een natuurwetenschap een sociale wetenschap wil maken. Het heeft namelijk geen zin om een enquete onder de bevolking te houden over wat de eigenschappen van elektronen zijn. NLP is geen wetenschap, maar als het ooit een wetenschap wordt dan dient het een natuurwetenschap te worden en geen sociale wetenschap. Vandaar dat een hoop NLPers hopen dat de nu opkomende neurowetenschappen gaan bewijzen dat NLP gelijk heeft en dat NLP daarmee een natuurwetenschap wordt. Maar daar is NLP onvoldoende wetenschappelijk voor geformuleerd en is de gemiddelde NLP Trainer te middelmatig. Zoiets is alleen mogelijk nadat NLP hergeformuleerd is en het niveau van een groot aantal NLP Trainers flink is opgeschroefd zodat er geen onzinnige meningsverschillen meer zijn over slecht geformuleerde inhoudelijke punten en we NLP als één wel omschreven methode kunnen voorleggen aan neurowetenschappers om te testen. Mijn boek "Neurosofie: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei" is daar al een goede eerste aanzet voor. Tegelijkertijd besef ik me dat er meer moet gebeuren en daar ben ik achter de schermen reeds hard voor aan het werk.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

1 Trackback

Trackback specific URI for this entry

  • The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram 
    NLP en Hypnose encyclopedie
    Hartelijk welkom bij de NLP en Hypnose encyclopedie. Deze ben ik nog aan het opbouwen. Op het ogenblik staan de volgende termen erin: 3 Drie NLP stromingen 6 6-step reframing A Aantekening maken ABNLP Affirmatie Alles bereiken Altered St ...

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA