Vaak wordt NLP gecombineerd met familieopstellingen of systemisch werken (vergelijkbare zaken die met elkaar te maken hebben, zie ook sociaal panorama). Toch is dit een vergissing. Al dit soort systemen komen er op neer dat je andere mensen op een plek in de ruimte om je heen neerzet waardoor ze een bepaalde betekenis aannemen. Een van de simpelste voorbeelden is bij systemisch werk als je iemand ergens neerzet die je huidige situatie moet zijn, ergens anders iemand die je toekomstige situatie dient voor te stellen met iemand er tussenin die je blokkade voorstelt. Bij familieopstellingen gebeurt zoiets ook, alleen stellen mensen dan familieleden voor. Huidige en gewenste toekomstige toestand lijken enigszins op NLP waar zulke termen ook gehanteerd worden. Toch heeft systemisch werken niets met NLP te maken en gaat het zelfs tegen NLP in zoals we zullen zien.

Allereerst is het goed om de link tussen systemisch werken en Gestalttherapie vast te stellen. Je verbeelden dat iemand anders ergens anders voor staat, is typisch een activiteit die binnen Gestalttherapie plaatsvindt. Omdat Richard Bandler en John Grinder Fritz Perls bestudeerd hebben bij het ontwikkelen van NLP lijkt het ook voor de hand te liggen dat er een connectie is met NLP. Maar dit is geenszins het geval. Van alle voorbeelden die Richard Bandler en John Grinder van Gestalttherapiesessies van Fritz Perls geven, hoor je nooit hoe ze afliepen. De reden is dat deze sessies geen goed einde hadden. NLP is dus nooit bedoeld om Gestaltherapie na te doen.

Door de inbreng van Gestalttherapie brengt systemisch werken ook de gehele Freudiaanse psychologie met zich mee. Mensen die met systemisch werken aan de slag gaan, zijn op zoek naar de diepe achterliggende oorzaken met het idee dat als je daar inzicht in krijgt je problemen verdwijnen. NLP is in de jaren 70 van de vorige eeuw juist ontwikkeld om hier radicaal afstand van te nemen. Er zijn geen pyschologisch oorzaken die diep verborgen tot je problemen leiden, het is enkel dat nadat je verkeerde dingen geleerd hebt verkeerd gedrag volgt. Er is niets mis met mensen en mensen hebben geen ziektes als ze psychisch niet 100% in orde zijn. Het is slechts een kwestie van een verkeerde educatie. Systemisch werken probeert echter wel inzicht te krijgen in zogenaamde achterliggende oorzaken en daarmee is elke link met NLP verbroken en heeft het niets meer met NLP te maken. Niet voor niets zijn oorzaak/gevolg redeneringen een overtreding van het META-model. Volgens NLP zijn oorzaak/gevolg redeneringen verdraaiingen van de werkelijkheid die de werkelijkheid geweld aandoen.

Systemisch werken overtreedt het META-model. Nu zou je kunnen zeggen: maar dat doen NLPers ook wanneer zij het Milton-model hanteren, want dan overtreed je expres de regels van het META-model. En gelijk heb je. Toch gaat dit allerminst op voor systemisch werken. Bij het gebruik van het Milton-model overtreed je de regel expres zodat je mensen beter kan hypnotiseren. Maar de voorstanders van systemisch werken geloven echt in wat zij doen en het overtreden van het META-model is bij hen per ongeluk. Zij hebben helaas geenszins door dat wat zij doen met systemisch werken eigenlijk het hypnotiseren van mensen is. Dat is de reden dat mensen vaak zo emotioneel worden bij systemisch werken of familieopstellingen. In trance voelen emoties veel sterker. Vandaar dat het zo belangrijk is om ervoor te zorgen dat negatieve emoties opgelost en verdwenen zijn voordat je iemand in trance brengt omdat hij anders de negatieve emoties veel te sterk voelt. Wat nog veel erger is, omdat het brein in trance veel sneller en beter leert dan als het wakker is, is dat het brein bij systemisch werken en familieopstellingen ook nog eens veel beter getraind wordt in zich slecht voelen. Het is een methodiek om een expert in negatieve emoties te worden. Dat is dan ook de reden dat de voorstanders van systemisch werken zoveel waarde hechten aan negatieve emoties. Zij helpen mensen om juist daar een expert in te worden.

Met NLP heeft dat allemaal niets te maken. NLP gaat ervan uit dat je alles kan worden wat je wilt op een leuke en plezierige manier zonder dat je daar allemaal ellende voor hoeft mee te maken. Veranderen gebeurt vooral wanneer het leuk en snel gaat. Ondanks mijn lange zoektocht ben ik ook nog nooit iemand tegengekomen die werkelijk iets nuttigs geleerd heeft met systemisch werken waar hij verder mee gekomen is. Ook dat is begrijpelijk. Waarom zou je een blokkade vooronderstellen zoals in het bovenstaande voorbeeld. Bij NLP ga je van de huidige situatie via een techniek naar de gewenste toekomstige situatie. NLP heeft het nooit over blokkades. Hoe minder je er hebt hoe beter het is. Het is een uitermate slechte insteek dat systemisch werken blokkades vooronderstelt waardoor ze gecreëerd worden, waar er eerst geen sprak van was. Een slechte zaak die niets met NLP te maken heeft.

Dat mensen toch claimen er veel aan gehad te hebben, doet mij terugdenken aan de tijd dat ik nog veel Tarotkaarten voor mensen legde. In de legging was er ook sprake van de huidige situatie, een blokkade en de toekomstige situatie. Systemisch werken lijkt zoveel op een Tarotlegging dat ik wel weet waar de bedenker zijn inspiratie vandaan heeft gehaad. En net als bij systemisch werken, kan ik aan de hand van de Tarotkaarten die op de plaatsen komen te liggen een verhaal afsteken dat iedereen als zeer kloppend en betekenisvol beschouwde en waar ze veel aan hadden. Dit heeft echter niets te maken met de Tarotkaarten of het systemisch werken, maar met het vermogen van mensen om betekenis te geven aan alles wat zij meemaken. Laat iemand vreemde dingen doen en hij geeft er een betekenis aan. Maar meestal pakt dit betekenis geven aan negatief uit als je niet grote voorzorgsmaatregelen neemt. Voorzorgsmaatregelen die bij Tarotkaarten en systemisch werken onmogelijk zijn te nemen omdat de negatieve en nare insteek al in de methodiek ingebakken zit. Daardoor komt het wel bijzonder op mensen over, maar heeft het weinig effectiviteit op hun leven, werk, doen en laten.

Het Nederlandse standaardwerk voor NLP is Brein Training. Brein Training is bij elke boekhandel of online boekwinkel te bestellen als je dat prettiger vinden, maar ik waardeer het natuurlijk zeer wanneer je het boekje via mijn dochteronderneming besteld.Of vraag eerst het gratis rapport op met daarin een preview uit “Breintraining: handboek voor moderne NLP” met het onderstaande formulier:Categories: Encyclopedia

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA